SecurityWorldMarket

28.11.2022

Dansk verdensnyhet: Kvantekryptert kommunikasjon som ikke kan hackes

Natasha Friis Saxberg, administrerende direktør i IT-Branchen, og Anders Eldrup fra Innovasjonsfonden innviet den absolutt sikre forbindelsen. Foto: IT-Branchen.

20 år med intensiv dansk forskning har nå gitt oss en verdensnyhet: kvantekryptert kommunikasjon, som ikke lar seg hacke og som på sikt kan sikre vår kritiske infrastruktur.

Jo mer digitale vi blir, jo mer sårbare blir vi for cyberangrep. Krigen i Ukraina og det økende antallet hackingforsøk vi blir utsatt for har bare understreket behovet for kryptering som kan beskytte oss mot fiendtlige styrker. Men med demonstrasjonen av en kvantekryptert videoforbindelse viser nå danske forskere, ifølge organisasjonen IT-Branchen, at Danmark er i forkant globalt med å løse denne samfunnsutfordringen.

Den kvantekrypterte live videoforbindelsen fant sted 22. november mellom DTU og Niels Bohr Institute, hvor Natasha Friis Saxberg, administrerende direktør i IT-Branchen, og Anders Eldrup fra Innovationsfonden innviet den absolutt sikre forbindelsen. Forbindelsen ble gjort på et fullstendig eksisterende fibernett over de 18 kilometerne mellom København og Lyngby. Demonstrasjonen er et stort skritt for å få kvanteteknologien ut av fysikklaboratoriene og ut i verden, hvor teknologien kan kommersialiseres.

Hva er kvantekryptering?
Kvantekryptering er basert på utveksling av såkalte kvantenøkler mellom avsender og mottaker, som er beskyttet av kvanteteknologi. Kvantenøkkeldistribusjonssystemer kan aldri brytes, selv ikke av de kraftigste fremtidige kvantedatamaskinene. Kjernen i systemet er deling av nøkkelen ved hjelp av såkalte enkeltfotoner - det vil si lys-"partikler". Ethvert forsøk på å avlytte systemet vil kreve å avskjære et foton – som er udelelig. I praksis betyr dette at ethvert forsøk på avlytting vil bli oppdaget umiddelbart.

På sikt er demonstrasjonen et vesentlig steg på veien mot et kvanteinternett, hvor kvantedatamaskiner kan kobles sammen og dermed bli enda kraftigere. Teknologien vil også kunne sikre oss mot fremtidige kraftige cyberangrep fra fremtidens kvantedatamaskiner.

Om prosjektet
Kvantekrypteringslenken er utviklet gjennom FIRE-Q-prosjektet, støttet av Innovasjonsfonden. Teknologien er et resultat av 20 års grunnforskning, bl.a. støttet av Danmarks Grundforskningsfond gjennom sentrene Silicon Photonics for Optical Communication (SPOC) og Hybrid Quantum Networks (Hy-Q).Leverandører
Tilbake til toppen