SecurityWorldMarket

24.03.2023

Cybersikkerhet tas ikke tilstrekkelig på alvor av toppledelsen

Administrerende direktør i Trend Micro Norge, Ola Lauten

Cybersikkerhetsselskapet Trend Micro har publisert resultatene fra en ny, global studie, som blant annet inkluderer Norge, at selv om virksomheter verden over planlegger å øke budsjettene øremerket for cybersikkerhet i 2023, har toppledelsen fortsatt motstridene syn på hvor utslagsgivende tilstrekkelig cybersikkerhet har på virksomhetens forretningsevne.

– Skal dagens virksomheter få mest mulig effekt ut av sine cybersikkerhetsinvesteringer i morgen, er det avgjørende at toppledelsen endrer synet sitt på cybersikkerhetens rolle. Det er ikke lenger snakk om en nødvendig kostnad, men en avgjørende investering i virksomhetens fremtid. En fremtid hvor cybersikkerhet er en kritisk faktor for å vinne og beholde kunder til ansatte. Og i en dyrtid som vi lever i nå, hvor hver krone teller, bekymrer det meg at de stereotypiske synene relatert til cybersikkerhet fortsatt lever i beste velgående i toppledelsen til dagens virksomheter, sier administrerende direktør i Trend Micro Norge, Ola Lauten.

Store motsetninger
I studien, som ble gjennomført av Sapio Research, på vegne av Trend Micro, svarte 64 prosent av de 2718 beslutningstakere fra selskaper med mer enn 250 ansatte, i 26 land, inkludert samtlige nordiske land, at de planlegger å øke investeringene i cybersikkerhet i inneværende år. Samtidig avdekker undersøkelsen kritiske hull hva gjelder beslutningstakernes forståelse av forholdet mellom cybersikkerhet og den øvrige driften av virksomheten.

– Det er et paradoks at halvparten av beslutningstakerne på den ene siden mener at cybersikkerhet er en nødvendig kostnad, men ikke et bidrag til økte inntekter, samtidig som nesten like mange argumenterer for at virksomhetens kapasitet til å øke omsetningen står og faller på egen evne til å forebygge og sikre seg mot cyberangrep og -trusler, fortsetter Lauten.

I studien kommer det også frem at 38 prosent ser på cybersikkerhet som en barriere og ikke støttespiller. På den andre siden bekymrer 76 prosent av de norske respondentene seg for at manglende cybersikkerhetskompetanse kan påvirke deres evne til å skaffe seg nye kunder. 14 prosent av de norske respondentene svarer at det allerede har skjedd.

– Når så mange som syv av 10 norske beslutningstakere i undersøkelsen svarer at de opplever at potensielle kunder og leverandører i økende grad ber om å se dokumenterte bevis på egen evne til å håndtere cyberangrep og -trusler, er det på overtid at toppledelsen innser hvor forretningskritisk cybersikkerhet er, konkluderer Lauten.

God sikkerhet lønner seg
De rake motsetningene kommer også til syne i andre funn i undersøkelsen. Blant annet i forholdet mellom cybersikkerhet og kundetilfredshet. Til tross for at potensielle kunder og leverandører svarer at cybersikkerhet er en prioritert faktor i forhandlinger, oppfatter kun 57 prosent av beslutningstakerne at det er en sterk eller veldig sterk forbindelse mellom cybersikkerhet og evnen til å skaffe og beholde nye kunder.

– Sterke motsetninger gjenspeiler store deler av undersøkelsen, inkludert det å tilegne seg nye og beholde eksisterende ansatte. I undersøkelsen svarer 60 prosent av de norske respondentene (71 prosent globalt) at muligheten til å jobbe hvor som helst, inkludert hjemme, har blitt en avgjørende faktor i kampen om de beste talentene. Samtidig viser undersøkelsen at kun to femtedeler forstår den sterke forbindelsen mellom god cybersikkerhet og det å attrahere og beholde de beste ansatte, advarer Lauten.Leverandører
Tilbake til toppen