SecurityWorldMarket

13.09.2021

Covid-19 åpner markedet for digitale identiteter

Frost & Sullivan hadde nylig et webinar med fokus på de to økende trendene som en følge av rask digitalisering og følgene av Covid-19 pandemien – digital identitets styring og kompresjon av verdikjeder i samfunn.

Covid-19 har akselerert digitaliseringen på tvers av bransjer, forretningsmodeller og berøringspunkter, sier analytikere hos Frost & Sullivan. Etter hvert som kommunikasjon og deling av informasjon går fra et fysisk til digitalt medium, må brukerne beskytte tilgangen til sin online-identitet ved hjelp av sikker, bærbar og verifiserbar legitimasjon i sanntid. Derfor vil et digitalt identitetssystem som samler personopplysninger som navn, passnummer, helsedata og økonomisk informasjon som kan kobles til en sikker digital enhet eller konto, spille en avgjørende rolle.

Frost & Sullivan ser at markedet for digital identitetshåndtering forventes å få en sterk vekst i løpet av det neste tiåret og har potensial til å kunne få investeringer til en verdi av 80 milliarder dollar globalt innen 2030. Offentlig sektor, finansielle tjenester, forsikring og helseindustri distribuerer i økende grad pilotprosjekter for å teste markedets effektivitet og brukbarhet. Noen av vekstmulighetene som forventes i denne sektoren inkluderer blockchain-basert, desentralisert digital identitetshåndtering, digitale identitetsforvaltere og personlig cyberforsikring.

En annen trend – som følge av rask digitalisering – er komprimering i verdikjeder, som reduserer antall steg i kundenes kjøpsmønster. Bedrifter ser på innovative modeller som eliminerer mellommennene og utnytter digitale plattformer for å nå sluttkunden. Detaljhandlere tar i bruk direkte-til-forbruker-modeller som delvis fjerner behovet for fysiske butikker. Verdikjedekomprimering gir flere økonomiske fordeler, for eksempel å redusere kapital- og infrastrukturkostnader. For eksempel kan blockchain redusere flere trinn rundt validering, sporing, clearing og risikoreduksjon. Dette gjør at selskapene (finansinstitusjoner) som bruker blockchain kan redusere infrastrukturkostnadene med opptil 30%.

Under det nevnte webinaret, diskuterte Frost & Sullivan-ekspertene Malabika Mandal og Vinay Venkatesan de spådde nøkkeltrendene som oppstår i nær fremtid som vil skape veier i nye verdikjeder og digital identitetshåndtering. Disse fagene inkluderte investeringspotensial og vekstmuligheter innen digital identitetshåndtering, rollen som digital identitetshåndtering ved å realisere økonomisk potensial, forbedre nasjonal sikkerhet og fremme sosial inkludering i det neste tiåret, undersøke hvordan tradisjonelle verdikjedemodeller vil utvikle seg i nær fremtid og hvilke deler av verdikjeden som vil bli komprimert, og de nye forretningsmodellene som støtter utvikling av verdikjeden og forstå hvordan disse nye ferdighetene i verdikjeden vil påvirke kundens reise.


Leverandører
Tilbake til toppen