SecurityWorldMarket

16.03.2023

Certego tar neste skritt inn i fremtiden

Anders Rundgren, Head of M&A i Certego Group

Et år preget av flere strategiske endringer og hardt arbeid begynner å gi resultater. Certego vokser og går nå inn i en ny strategisk fase og for å vokse ytterligere vil øke fokuset på oppkjøp og fusjoner.

Anders Rundgren, CFO i Certego Group, bytter rolle og er utnevnt til Head of M&A. Anders har jobbet som CFO i flere ulike selskaper og har bakgrunn fra Investment Banking som jobber med børsnoteringer og selskapstransaksjoner og som Managing Partner i private equity selskap.

– I det meste av mitt yrkesliv har jeg jobbet med selskapstransaksjoner i ulike roller, finansiering og eierskifter. Jeg har vært CFO i Certego siden august 2021, men jeg gleder meg nå til å gå inn i ny rolle og alle utfordringer den vil medføre. Jeg elsker tall, men jeg brenner for å jobbe med oppkjøp, som også er en strategisk del av Certego Way – vår forretningsfilosofi. Jeg er selvfølgelig også veldig positiv til muligheten til å fortsette å jobbe i Certego , et selskap som skaper trygghet for samfunnet, kommenterer Anders Rundgren.

Certego vil fokusere på oppkjøp innenfor tre ulike områder
Øke markedsandelen gjennom geografisk ekspansjon med oppkjøp av selskaper med samme forretningsmodell som Certego, samt å anskaffe selskaper som vil legge til komplementær kompetanse og ekspertise for å utvide det totale produkt- og tjenestetilbudet.

Strategiske oppkjøp i eksisterende og nye markeder er også et viktig punkt for Certego framover.Leverandører
Tilbake til toppen