SecurityWorldMarket

21.05.2024

Byggingen av norsk-svensk politistasjon på grensen er i gang

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og Sveriges justisminister Gunnar Strömmer tok det første spadetaket for byggingen av den nye norsk-svenske politistasjonen på Magnormoen. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Byggingen av den unike felles norsk-svenske politistasjonen på Magnormoen, midt på grenselinjen mellom Norge og Sverige, har begynt.

– Den organiserte kriminaliteten er en trussel mot samfunnet vårt, og innsatsen mot kriminelle gjenger og nettverk er høyt prioritert av regjeringen. Denne politistasjonen er et viktig tiltak for å styrke politisamarbeidet med svensk politi, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Det er norske Statsbygg som er byggherre for politistasjonen, som skal ligge midt på grensen mellom Norge og Sverige. Stasjonen er planlagt ferdigstilt i 2025.

– Halvparten av stasjonen blir i Norge og halvparten i Sverige. Store åpne kontor- og fellesområdet blir liggende i begge land, med grenselinjen i midten. Det gjør at norsk og svensk politi kan jobbe smartere og tettere sammen i kampen mot grensekryssende kriminalitet, forklarer justis- og beredskapsministeren.

Regjeringen etablerte et midlertidig tjenestested på norsk side av grensen på Magnormoen i 2022. Når det nye bygget er ferdig, vil svensk politi flytte etter til grensen. Det gir mulighet for å bygge videre på de gode resultatene politiet allerede opplever i grenseområdene.

– Politistasjonen vil legge gode rammer for at norsk og svensk politi kan bekjempe grensekryssende kriminalitet på en enda smartere og mer effektiv måte enn i dag, sier Mehl.

I tillegg til byggingen av den nye politistasjonen, har regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2024 foreslått å styrke politiet med 1,6 milliarder kroner. Som en del av den samlede satsningen, foreslår regjeringen å øke innsatsen mot organisert kriminalitet, kriminelle gjenger og kriminelle nettverk med 300 millioner i året.Leverandører
Tilbake til toppen