SecurityWorldMarket

26.05.2023

Bygger opp ledelse i etterforskning

Avdelingsleder Dag Sveaas, Politihøgskolen. Foto: Didrik Linnerud Arnesen

120 studenter vil nå bli utdannet som ledere innen etterforskning. 60 gjennomfører våren 2023, og et nytt kull på 60 starter til høsten.

I 2024 kommer det dessuten en egen utdanning for etterforskningsledelse ved kriser og ekstraordinære hendelser.

Dag Sveaas er avdelingsleder for høgskolens Etter- og videreutdanninger, og understreker betydningen av kompetanseheving, også med tanke på videre studietilbud.

– Politihøgskolen må dessverre sette noen utdanninger på vent grunnet budsjettsituasjonen. Men vi øker også gjennomstrømningen på flere videreutdanninger, herunder etterforskningsledelse. Dette er avgjørende for å møte de kunnskapskravene som politiet må mestre nå og i fremtiden. Kvalitet er avgjørende, i alle typer saker, men ikke minst fordi flere saker blir mer sammensatt og komplekse.Leverandører
Tilbake til toppen