SecurityWorldMarket

15.09.2021

Bygger enda større miljø for teknologer i politiet

Med 600 medarbeidere er Politiets IKT-tjenester den største IT-virksomheten i politiet og ett av de største in-house teknologimiljøene i landet. Denne høsten skal det ansettes flere, både utviklere, designere, analytikere og andre smartinger.

– Vi har tatt mange og viktige skritt for å bli mer smidige i politiet det siste året. Ett viktig grep har vært å omorganisere sjappa for å legge til rette for flyt og fart i utviklingen. Det betyr at teknologene i mye større grad kan jobbe selvstendig i tverrfaglige og smidige produktteam, for å løse behovet til brukerne.

Styrker tech-muskelen

– Fagmiljøet vårt er allerede nokså bredt! Vi har et stort driftsmiljø, og nærmere 200 som jobber med utvikling – både front-end, back-end og fullstack. Vi har store digitale ambisjoner i politiet, og skal derfor styrke tech-muskelen med både utviklere, designere, analytikere, data scientists – for å nevne noe. I tillegg skal vi styrke oss på områder som maskinlæring og andre ledende teknologier.

– Politiets IKT-tjenester er en pådriver for digitalisering i politiet. Vi er teknologer med et oppdrag, og vet at effektivt politiarbeid ikke kan gjøres uten fremtidsrettet teknologi. Nå øker vi trykket på digitaliseringen, som vil bety store endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, virksomhetsstyring og kultur. Vi skal bevege oss fra store prosjekter til kontinuerlig produktutvikling i tverrfaglige team. Derfor vil vi styrke vår teknologikompetanse og utvikle fagmiljøene ytterligere for å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer, sier IT-direktør i politiet, Catherine Janson.

En jobb med mening

– Politiet jobber for trygghet i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken og på nett. Teknologien spiller en stadig viktigere rolle når politiet er på oppdrag, og ikke minst i arbeidet med å forebygge kriminalitet og uønskede hendelser. Dette samfunnsoppdraget er viktig for våre teknologer, som ofte uttaler at det viktigste de kan bidra til, er alt det som ikke skjer.


Leverandører
Tilbake til toppen