SecurityWorldMarket

13.06.2022

Brannetterforskningsgrupper i alle politidistrikt

Politidirektoratet anbefaler at alle politidistrikter etablere minst en tverretatlig brannetterforskningsgruppe.

Branner fører til store samfunnsmessige og personlige belastninger. Myndighetene har derfor satset mye på brannvern og forebyggende tiltak. Det å finne ut av brannårsak og mulige straffbare forhold er svært viktig i dette arbeidet.

– Flere prøveprosjekt har pekt på fordelene med tverretatlige brannetterforskningsgrupper. Kvaliteten øker, behandlingstiden går ned og oppklaringsprosenten går opp. Det fører også til bedre brannårsaksstatistikk, som er til stor hjelp i det forebyggende arbeid innenfor brann- og elsikkerhet, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

DSB oppfordrer Det lokale eltilsyn og brann- og redningsvesen til å bidra i brannetterforskningsgruppene med faste deltakere i hvert politidistrikt. Gruppene ledes av politiet. I dag har 8 av 12 politidistrikter helt eller delvis etablerte brannetterforskningsgrupper.

Branner kan være svært vanskelige å etterforske. Det kreves teoretisk og praktisk kompetanse og erfaring innen mange fagområder.

– DSB har jobbet tett med Politidirektoratet og Kripos om å bedre brannetterforskningen i Norge. Dette samarbeidet blir viktig i bekjempelsen av branner i årene som kommer. Etableringen av brannetterforskningsgrupper i alle politidistrikt vil være med på å sikre riktig og lik kvalitet på etterforskningen som utføres rundt i landet, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.


Leverandører
Tilbake til toppen