SecurityWorldMarket

24.06.2024

Biometri bidrar til dobling av 3D-sensormarkedet

Det globale 3D-sensormarkedet forventes å bli verdsatt til 6,1 milliarder USD i 2024 og forventes å nå 12,8 milliarder USD innen 2029 og vokse med en CAGR på 16,3 % fra 2024 til 2029. Dette er ifølge de siste tallene fra Marketsandmarkets, hvor analytikerne antyder at økende popularitet til smarthusteknologier, inkludert bevegelseskontrollerte enheter og forbedrede hjemmesikkerhetssystemer, åpner nye muligheter for 3D-sensorapplikasjoner. Forbedrede sikkerhetssystemer som bruker 3D-sensor for ansiktsgjenkjenning og andre biometriske autentiseringsmetoder gir muligheter i både offentlig og privat sektor.

Bildesensorer for å se høyeste vekst
3D-sensormarkedet for bildesensorer opplever akselerert vekst på grunn av deres kritiske rolle i å forbedre mulighetene til forbrukerelektronikk, bilsystemer og industrielle applikasjoner. I forbrukerelektronikk, spesielt smarttelefoner og nettbrett, er 3D-bildesensorer sentrale for avanserte funksjoner som ansiktsgjenkjenning, utvidet virkelighet og fotografering av høy kvalitet. Bilindustrien utnytter disse sensorene for viktige funksjoner i avanserte førerassistansesystemer (ADAS) og autonom kjøring, der presis dybdeoppfatning og gjenstandsdeteksjon er avgjørende. I tillegg drar industrisektorer nytte av 3D-bildesensorer i robotikk, maskinsyn og kvalitetskontrollprosesser, som krever høy nøyaktighet og effektivitet. Kontinuerlige fremskritt innen sensorteknologi, for eksempel forbedret oppløsning, miniatyrisering og kostnadseffektivitet, fremmer deres bruk og integrasjon på tvers av disse varierte applikasjonene ytterligere.

Høyhastighets datafangst med Time-of-Flight-teknologi
3D-sensormarkedet for Time-of-Flight (ToF)-teknologi vokser raskere på grunn av sin overlegne dybdefølende nøyaktighet, høyhastighets datafangst og allsidighet på tvers av flere applikasjoner. ToF-sensorer er mye brukt i smarttelefoner for forbedret ansiktsgjenkjenning, gestkontroll og utvidet virkelighet (AR), og gir presis og pålitelig ytelse. ToF-teknologi er avgjørende for avanserte førerassistansesystemer (ADAS) og autonome kjøretøy i bilsektoren, og tilbyr sanntids, nøyaktig objektdeteksjon og miljøkartlegging. Industriautomatiseringsindustrien drar også nytte av ToF-sensor for presise målinger og kvalitetskontroll i produksjonsprosesser. Dessuten utnytter spill- og underholdningsindustrien ToF-sensor for å skape oppslukende AR- og virtuell virkelighet (VR)-opplevelser. Kontinuerlige teknologiske forbedringer, kostnadsreduksjoner og den økende etterspørselen etter høyytelses sensorløsninger akselererer adopsjonen og veksten av ToF-teknologi i 3D-sensormarkedet ytterligere.

Forbrukerelektronikk gir de fleste muligheter
3D-sensormarkedet for sluttbruksindustrien for forbrukerelektronikk opplever betydelig vekst på grunn av økende etterspørsel etter innovative funksjoner og oppslukende opplevelser i enheter som smarttelefoner, nettbrett og spillkonsoller. Disse sensorene muliggjør avanserte funksjoner som ansiktsgjenkjenning, gestkontroll og utvidet virkelighet (AR), som forbedrer brukerinteraksjonen og den generelle enhetens ytelse. I tillegg utvider spredningen av smarthusenheter og bærbar teknologi bruksomfanget til 3D-sensorer i forbrukerelektronikk ytterligere, og driver markedsvekst. Videre gjør kontinuerlige teknologiske fremskritt og konkurransedyktige prisstrategier 3D-sensorer mer tilgjengelige og attraktive for produsenter, noe som gir ytterligere drivstoff til markedsekspansjon i denne sektoren.

Asia Stillehavsområdet ser betydelig vekst
3D-sensormarkedet i Asia Stillehavsområdet opplever betydelig vekst, hovedsakelig på grunn av rask industrialisering, teknologiske fremskritt og økende forbrukeretterspørsel etter innovative produkter og tjenester på tvers av ulike sektorer. Land som Kina, Japan og Sør-Korea er ledende knutepunkter for produksjon av forbrukerelektronikk, bilkomponenter og industrielle automasjonsløsninger, og driver en betydelig etterspørsel etter 3D-sensorer i disse bransjene. I tillegg øker det voksende smarttelefonmarkedet i regionen, kombinert med bruken av avanserte førerassistentsystemer (ADAS) i kjøretøy og utvidelsen av utvidet virkelighet (AR) og virtuell virkelighet (VR), etterspørselen etter 3D-sensorteknologier. Videre bidrar støttende regjeringsinitiativer, investering i forskning og utvikling og tilstedeværelsen av nøkkelaktører i regionen til den raske veksten av 3D-sensormarkedet i Asia-Stillehavet.

Aktive markedsaktører
Noen av aktørene i 3D-sensormarkedet inkluderer betydelige Tier I og II-aktører som Infineon Technologies AG, Microchip Technology Inc., Sony Group Corporation, Keyence Corporation, ST Microelectronics, blant andre. Disse aktørene har en sterk markedstilstedeværelse for 3D-sensorer i ulike land i Nord-Amerika, Europa, Asia og Stillehavsområdet.Leverandører
Tilbake til toppen