SecurityWorldMarket

19.01.2021

Nytt partner-konsept fra Assa Abloy

I starten av året 2020 lanserte Assa Abloy Opening Solutions Norway Partner-program for Security management-systemet ARX.

For å få gode sikkerhetsløsninger og for å opprettholde sikkerheten på best mulig måte, stilles det større krav enn tidligere til den utførende part.

Alt opplæringsbehov ivaretas med tilpassede kurs og sertifiseringer/lisensieringer av Assa Abloy Opening Solutions Norway.

For å ivareta markedet for ARX og øvrige elektroniske adgangskontrollsystemer, er det i Assa Abloy Opening Solutions Norway bygget opp en egen avdeling/fagteam med høy kompetanse for å ivareta markedet.

ARX er, som mange kjenner til, et adgangskontroll-system som også inneholder innbruddsalarm som er godkjent i Grad 3 og Grad 4. ARX-systemet har gjennom årene fått flere og bedre kundetilpassede funksjoner som gjør at ARX-systemet kan tilpasses de fleste utfordringer man har med sikkerheten. ARX kan benyttes til alt fra enkle til større, komplekse behov.

For å sikre gode leveranser og oppfølging har man i Assa Abloy Opening Solutions sett behovet for å sikre kvaliteten hos leverandørene som leverer ARX-løsningene i Norge. Assa Abloy har derfor iverksatt et Partner-program som ivaretar dette.

I løpet av 2020 er det etablert over 50 lokale ARX-Partnere i hele Norge.

Partnerprogrammet ivaretar 3 parter:

  • Leverandør og produktutvikleren, Assa Abloy.
  • ARX-Partneren som en effektiv og kompetent lokal forhandler med interesse for å vedlikeholde kompetansen og ivareta sikkerheten på best mulig måte i markedet.
  • Sluttkunden som kan velge ARX-Partner med fokus på sikkerhet og kundetilpassede løsninger.

Det er derfor med stor glede at Assa Abloy Opening Solutions Norway kan tilby Partnere i hele Norge for å ivareta sikkerheten med det moderne og fremtidsrettede sikkerhetssystemet ARX.


Leverandører
Tilbake til toppen