SecurityWorldMarket

17.01.2022

ABB bidrar til sikker drift av store produksjonsanlegg

ABB bidrar til sikker drift av store, norske industrianlegg med automatisk sikkerhetsovervåking av operasjonell teknologi.

ABB bidrar til ekstra beskyttelse av operasjonell teknologi på større industrianlegg i Norge, både på norsk sokkel og landbaserte prosessanlegg. Anleggene abonnerer på ABB Ability Cyber Security Event Monitoring, en tjeneste som overvåker uønskede hendelser på sikkerhetsbarrierer, nettverk, servere/endepunkter og brukerapplikasjoner.

– Kontinuerlig sikkerhetsovervåkning av operasjonell teknologi er en viktig føre-var barriere for å kunne stoppe eventuelle dataangrep mot industrien, sier Tor Ove Lussand, leder for ABB Energy Industries i Norge.

– Vi i ABB ønsker å være i forkant for å hjelpe våre kunder med å implementere slike løsninger og bidra til proaktive tjenester som å overvåke datasikkerheten. 

Innsikt «under panseret»

Tjenesten gjør at ABBs datasikkerhetseksperter får innsikt i kundens industrielle styringssystemer for å kunne oppdage ondsinnet aktivitet og iverksette mottiltak før produksjonen påvirkes. Løsningen er den første automatiserte trusseldeteksjonen for operativ teknologi. Den minimerer nedetid og skade på systemene slik at sikkerhetsanalytikere kan bruke mindre tid på manuell overvåking og mer tid på undersøkelse og respons.

– Det er viktig å vite hva som skjer «under panseret», i nettverket og i datasystemene. Ikke bare gir den automatiserte overvåkingen innsikt i trusler, men også informasjonen som trengs for å løse sikkerhetsproblemer raskt og effektivt etter hvert som de oppstår, forklarer Lussand.

Avansert analyse

Sikkerhetsovervåkingen samler inn og analyserer informasjon for å oppdage uvanlig oppførsel eller uautorisert aktivitet på nettverket.

– Å gjøre dette på en kontinuerlig basis gir muligheten til å oppdage uønskede hendelser på et tidlig stadium og reagere mer effektivt, avslutter Lussand.Leverandører
Tilbake til toppen