SecurityWorldMarket

21.02.2023

46 prosent får ikke riktig kompetanse i sikkerhet og beredskap

Arne Stadheim er direktør for sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel.

46.2 prosent av bedriftene innen sikkerhet og beredskap får ikke tak i riktig kompetanse i et stramt arbeidsmarked, viser en fersk undersøkelse fra NHO Service og Handel.

– 1 januar 2023 var fristen for å gjennomføre regodkjenningseksamen innenfor vekterfaget. Tilbakemeldingen fra våre medlemsbedrifter viser at en del av fjorårets godkjente vektere, ikke lengre er å anse som godkjent. Dette gjør en vanskelig rekrutteringssituasjon, enda mer krevende for sikkerhetsbransjen, sier Arne Stadheim, direktør for sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel.

Sikkerhetsbransjen gjennomfører flere prosesser for å få styrket rekrutteringen.
– Vi har igangsatt et partssammensatt prosjekt, hvor sikkerhetsbransjens anseelse, tillit og verdi i et samfunnsikkerhetsperspektiv skal belyses. AFI (Arbeidsforskningsinstituttet) utarbeider rapporten, og har blant annet sentrale justispolitikere, strategiske og taktiske ledere i politiet, ledere og medarbeidere i sikkerhetsbransjen og andre relevante aktører på respondent-lista. Prosjektet er tenkt ferdigstilt på vårparten 2023, sier Arne Stadheim.

Sikkerhetsbransjen samarbeider med IMDI (Integrerings og Mangfoldsdirektoratet), om et prosjekt som tar for seg mellomleder- og rekrutteringkompetanse som de førende stikkordene.

Arne Stadheim sier at første prioritet er å gjøre sikkerhetsbransjen til en naturlig del av samfunnets beredskapsmessige samvirkefellesskap.

– Vi mener dette gir en forutsigbar beredskap, hvor aktørene som deltar i oppgavehåndteringen i samfunnsmessige kriser, er øvet, trent og mobilisert for oppdraget. Dette mener vi øker relevansen og anseelsen til bransjen, og vil gjøre det mer attraktivt for unge mennesker å velge sikkerhetsbransjen som yrkesvalg, sier han.Leverandører
Tilbake til toppen