SecurityWorldMarket

29.11.2023

2G-nettene stenges i 2025

Avelingsdirektør i Nkom, Kamilla Sharma.

Telenor og Telia har varslet at de planlegger å stenge ned 2G-nettene i 2025.

– Alle som bruker utstyr som kommuniserer, både som privatpersoner og profesjonelt, må være klar over at en rekke tjenester og utstyr vil bli berørt av dette.

Det sier avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Kamilla Sharma.

Telenor har lenge varslet at de planlegger å stenge ned 2G-nettet i 2025, og for kort tid siden informerte også Telia om at de vil starte stengingen av sine 2G-nett i 2025. Nkom har tett dialog med operatørene og vil bidra til at overgangen skjer så smidig som mulig gjennom overordnet kartlegging og informasjon.

– Vi anbefaler deg å undersøke om dine enheter har støtte for 4G eller 5G. Dersom du har enheter som kun har støtte for 2G, så vil de ikke fungere når nedstengningen er gjennomført, sier Sharma.

I forbindelse med utfasing av 2G-nettene innhenter Nkom informasjon fra mobiloperatørene, og bidrar til at sluttbrukere varsles i henhold til lovens bestemmelser.

– Nkom og mobiltilbyderne vil sammen sørge for informasjon og veiledning til potensielle kjøpere av tjenester som utelukkende baseres på 2G-nett, utdyper Sharma.

Skal du kjøpe nytt utstyr som kommuniserer, så pass på at du sjekker at utstyret har støtte for 4G eller 5G.

Hvorfor stenges 2G-nettene?
Tilbyderne som eier mobilnettene vurderer hvordan frekvensressursene best kan anvendes for å gi brukere gode, fremtidsrettede, sikre og rimelig tjenester. Det er mobiloperatørene selv som tar avgjørelsen om utfasing av mobilteknologi ut ifra forretningsmessige og nettverkstekniske vurderinger, som for eksempel avveiningen mellom kostnader for å opprettholde 2G-nettet, og utbygging av nett basert på ny teknologi.

Utskifting av sluttbrukerutstyr som følge av teknologiskifter er en naturlig og påregnelig del av ekomutviklingen. Nkoms rolle er å legge til rette for at slike overganger skjer så smidig som mulig gjennom overordnet kartlegging og informasjon.Leverandører
Tilbake til toppen