SecurityWorldMarket
Annonse

Framtidssikker teknikk fra Mobotix effektiviserer omsorgen

Den allsidige Mobotix 7-plattformen kan brukes til å effektivt administrere parkeringsplasser ved hjelp av intelligente nettverksbaserte sikkerhetskameraer og termiske sensorer (varmekameraer).

Den allsidige Mobotix 7-plattformen kan brukes til å effektivt administrere parkeringsplasser ved hjelp av intelligente nettverksbaserte sikkerhetskameraer og termiske sensorer (varmekameraer).

Mobotix’s videoteknologi brukes av helsetjenester over hele verden. Den sikrer et komfortabelt liv for pasienter og beboere mens de ansatte kan jobbe effektivt og trygt.

Med sertifisert cybersikkerhet og GDPR-kompatible, framtidssikre løsninger har tilpasningsevnen til Mobotix-teknologien hatt en økende innvirkning i et økende antall vertikale markeder, ikke minst innen helsevesenet.

Mobotix 7-plattformen - med sine intelligente og cybersikre kamerasystemer M73 og S74 - var allerede før pandemien teknisk utstyrt for å sikre omfattende digital støtte i helsevesenet, noe som forklarer hvorfor bruken av denne teknologien fikk fart allerede i pandemiens første måneder. Et godt eksempel på dette er bruken av Mobotix termiske kameraer (varmekameraer) for å oppdage temperaturavvik hos mennesker for å begrense smittespredningen.

– Når temperaturavvik oppdages, reagerer Mobotix intelligente systemer ved å iverksette forhåndsbestemte tiltak.

Teknologien brukes ikke bare av helsesektoren, men også på togstasjoner, flyplasser og i andre offentlige miljøer, så vel som i selskaper der man ønsker å forhindre spredning av smitte.

Nytten i helsevesenet

Med Mobotixs intelligente teknologi kan arbeid i helsevesenet være både tryggere og mer effektivt, ifølge Tonny Frederiksen, salgsdirektør Nordics & Eastern Europe hos Mobotix.

– Dette betyr at omsorgspersonell kan konsentrere seg om sine kjerneoppgaver og at sykehuspasienter og beboere i eldreomsorgen får den hvile og ro de trenger, sier han og understreker samtidig allsidigheten som Mobotix videoteknologi tilbyr helsesektoren.

– Den kan brukes til tidlig branndeteksjon og adgangskontroll, hovedsakelig for å beskytte sensitive områder som sterile rom, operasjonsstuer eller medisindepoter. Men også høykvalitetsløsninger for innbrudds- og tyveribeskyttelse. I tillegg kan Mobotix 7-plattformen brukes til å administrere parkeringsplasser effektivt.

Den allsidige Mobotix 7-plattformen kan brukes til å effektivt administrere parkeringsplasser ved hjelp av intelligente nettverksbaserte sikkerhetskameraer og termiske sensorer (varmekameraer).

Den allsidige Mobotix 7-plattformen kan brukes til å effektivt administrere parkeringsplasser ved hjelp av intelligente nettverksbaserte sikkerhetskameraer og termiske sensorer (varmekameraer).

Forebygger smittespredning

Mobotix 7-plattformen og de allsidige appene tilbyr mange fleksible alternativer, ikke minst når det gjelder å forhindre smittespredning.

– Personer med høy temperatur oppdages så snart de kommer inn i anlegget og kan tas hånd om umiddelbart for videre undersøkning. Teknologien kan også bidra til å unngå trengsel og overbelastning ettersom den støtter funksjoner for sosial distansering.

– Videosystemer fra Mobotix kan også oppdage og reagere med en alarm eller informasjonsmelding når personer uten maske befinner seg i et område hvor det er krav munnbind.

GDPR-kompatibilitet

Helsesektoren er veldig sårbar når det gjelder cyberangrep. Flere beryktede løsepengeangrep er rapportert bare det siste året. Dette er selvfølgelig veldig alvorlig, ettersom disse angrepene kan skade liv og helse, men også fordi det er sensitive personopplysninger som skal beskyttes. Med denne bakgrunnen bør cybersikkerhet og databeskyttelse prioriteres høyest. Derfor legger Mobotix mye arbeid på høykvalitets komponenter og lager produkter som er hundre prosent GDPR-kompatible.

– Våre desentraliserte systemer er laget for høyest mulig cybersikkerhet og har derfor en omfattende databeskyttelse. Uvedkommende kan ikke lese den lagrede informasjonen, understreker Tonny Frederiksen.

Sertifisert cybersikkerhet

Med Mobotixs intelligente teknologi kan arbeid i helsevesenet være både tryggere og mer effektivt, ifølge Tonny Frederiksen, salgsdirektør Nordics & Eastern Europe hos Mobotix.

Sikkerheten blir bekreftet av at den åpne Mobotix 7-plattformen, inklusive kamerasystemene M73 og M16, som har blitt SySS-sertifiserte og dermed beviser at de lever opp til kriteriet "høyeste data- og cybersikkerhet".

– SySS-sertifiseringen er nok en bekreftelse på Mobotix kontinuerlige jakt etter beste mulige cybersikkerhet for alle kameraserier, sier Tonny Frederiksen.

Med Mobotixs intelligente teknologi kan arbeid i helsevesenet være både tryggere og mer effektivt, ifølge Tonny Frederiksen, salgsdirektør Nordics & Eastern Europe hos Mobotix.

Med Mobotixs intelligente teknologi kan arbeid i helsevesenet være både tryggere og mer effektivt, ifølge Tonny Frederiksen, salgsdirektør Nordics & Eastern Europe hos Mobotix.

Digital omsorg avlaster

Mobotix 7-plattformen er dermed et utmerket grunnlag for leveranser av ulike teknologibaserte tjenester for "digital omsorg" som kan avlaste den svært anstrengte helsesektoren. For med Mobotix’s intelligente videoteknologi kan arbeidsmengden til helsepersonell betydelig reduseres. Tilpasset videostøtte kan for eksempel brukes til å gjennomføre pasientrunder digitalt.

Om natten kan pasienter eller beboere i eldreomsorgen raskt få øyeblikkelig hjelp med behov som kan oppstå, for eksempel hvis noen faller. Teknologien sikrer dermed deres sikkerhet og deres evne til å være uavhengige.

Hensyn til integritet

Ettersom teknologien Mobotix tilbyr er intelligent, kan den gi videostøtte for sikkerhet døgnet rundt uten at noen trenger å føle seg overvåket. Videoovervåkningssystemene på helsefasiliteter kan diskret installeres og konfigureres slik at de bare svarer og varsler når forhåndsdefinerte hendelser inntreffer. Dermed kan opptakene reduseres til et minimum.

Effektiviserer virksomheten

Det er mye å hente på å effektivisere viktige rutiner på sykehus og andre omsorgsfasiliteter. Mange prosesser kan automatiseres og optimaliseres med Mobotix videoteknologi. Kunder kan også uavhengig utvikle flere apper som muliggjør helt individuelle løsninger, eller så kan Mobotix og deres kompetente teknologipartnere lage cybersikre tilpasninger etter individuelle ønsker.

Styrket økonomi

Tonny Frederiksen understreker at Mobotix legger stor vekt på helsemarkedet.

– Det høye kompetansenivået innen løsninger for sektoren gjør at vi kan bidra til en betydelig forenklet hverdag på sykehus og eller andre omsorgsenheter, inkludert omsorg i hjemmet, sier Tonny Frederiksen.

– Med intelligent og fremtidssikker videoteknologi kan omsorgsressurser brukes mer effektivt samtidig som økonomien til virksomhetene gagnes betydelig, avslutter han.


Leverandører
Tilbake til toppen