SecurityWorldMarket

24-09-2022

Rekordmange danske forsvarsprojekter får del i EU-milliarder

Satellitkommunikation er et af de projektområder, som nu modtager finansiering fra EU.


Kvanteteknologi, biometri og simulering samt satellitkommunikation. Det er nogle af de projektområder, som nu modtager finansiering fra EU. Rekordmange danske virksomheder og forskningsinstitutioner står nemlig til at modtage i alt omkring 80 millioner kroner fra den Europæiske Forsvarsfond, som uddeler midler til forskning og udvikling inden for forsvarsindustri.

- At historisk mange danske virksomheder og institutioner nu står til at modtage midler fra EU er i den grad et udtryk for, at vi har en forsvarsindustri og forsvarsforskning i verdensklasse. Det er fuldstændigt afgørende at vi kan bidrage til et mere sikkert EU, ikke mindst set i lyset af de sikkerhedspolitiske udfordringer, som Danmark står overfor, siger forsvarsminister Morten Bødskov

I alt har 13 projekter svarende til 68 % af alle danske ansøgere fået tildelt midler. Dermed placerer Danmark sig som det sjette mest succesfulde ansøgerland i EU. Projekterne med dansk deltagelse har et samlet budget på 3,5 mia. kroner.

Deltagelsen i projekterne er vigtige og bidrager i høj grad til at give danske virksomheder og vidensinstitutioner et stærkere netværk og øget synlighed på den internationale scene.

- Resultatet viser også, at vi nu kan begynde at høste frugterne af vores målrettede indsats for at styrke samarbejdet mellem myndigheder, industri og forskning i Danmark. Ikke kun bidrager den indsats til et stærkt, dansk forsvar – de mange EU-millioner viser netop, at det i den grad også er til gavn for dansk erhvervsliv, danske forskningsinstitutioner og i sidste ende danskernes sikkerhed og tryghed, siger Morten Bødskov.

De danske deltagere skal samarbejde med europæiske partnere om projekter inden for bl.a. kvanteteknologi, biometri og simulering samt satellitkommunikation.

FAKTA: Disse danske virksomheder og forskningsinstitutioner er repræsenteret i 13 projekter under Den Europæiske Forsvarsfond 2021:

Bionic Systems Solutions: Udvikling af beskyttelse-og mobilitetssystem for soldater

Bruhn NewTech: Realtidsmonitorering af kemiske og biologiske trusler i realtid

Danish Aerospace Company: Avanceret biometri og simulering

DTU: Forskning i avancerede nye og disruptive kvanteteknologier

Force Technology, SH Defence: Første fase i udviklingen af europæiske patruljekorvetter

KU: Medicinske modforanstaltninger til kemiske og biologiske trusler

Logimatic Engineering: Hybride energinet og fremdriftssystemer

Structural Vibration Solutions: Digital skibsmonitorering

Kilde: Forsvarsministeriet

Terma Udvikling af interoperabilitet i europæiske flyvevåbner

TenCate Opgradering og udvikling af lette bevæbnede køretøjer

Teknologisk Institut, CenSec Udvikling af lette og robuste komponenter til militære systemer

Terma, AAU Kapabiliteter til europæisk luftfartsforsvar

QuadSAT Ny standard for sikker satellitkommunikation
Leverandører
Tilbage til toppen