SecurityWorldMarket

02-05-2021

Erfaringer og udfordringer med AI i det offentlige

Temperaturmålingen identificerer de udfordringer, som fremtidige projekter med fordel kan være opmærksom på, når de skal i gang med at anvende kunstig intelligens på nye områder, siger vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, Signe Caspersen.

Digitaliseringsstyrelsen har sammen med KL og Danske Regioner set nærmere på, hvordan det går med en række signaturprojekter med kunstig intelligens. Det er der kommet en "temperaturmåling" på kunstig intelligens i det offentlige ud af.

Temperaturmålingen peger blandet andet på, hvilke udfordringer og muligheder der indledningsvist er fundet i signaturprojekterne. Projektlederne har særligt oplevet udfordringer med it-infrastruktur, juridiske spørgsmål og dataområdet.

- Kunstig intelligens er en potentiel aktiv medspiller til at understøtte opgaveløsningen i den offentlige sektor. Med signaturprojekterne sætter vi fokus på, hvordan vi kan håndtere nogle af det offentliges største udfordringer bedre. Temperaturmålingen identificerer de udfordringer, som fremtidige projekter med fordel kan være opmærksom på, når de skal i gang med at anvende kunstig intelligens på nye områder, siger vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Signe Caspersen.

Fokus på forsvarlig anvendelse
På Danske Regioners område er der indsamlet erfaringer fra projekter, der blandt andet laver forsøg med kunstig intelligens i almen praksis, diagnosticering af prostatacancer og prædiktion af KOL. I sundhedssektoren er hurtig diagnosticering og behandling essentiel for et godt resultat – kunstig intelligens har potentiale for at kunne bidrage med begge dele.

- I regionerne venter vi os meget af kunstig intelligens, som kan hjælpe os med at finde diagnoser og vælge behandlinger på en hurtig og effektiv måde. Samtidig har teknologien potentiale for at aflaste personalet på en række administrative områder. Vi ser det derfor som vigtigt at fremme udvikling af disse teknologier på de områder, hvor det giver mening, og hvor det kan gøres på en forsvarlige måde. Kunstig intelligens er fortsat nyt farvand, og vi hilser derfor denne erfaringsopsamling velkommen, så både de igangværende samt kommende projekter, dels kan komme bedre fra land, og dels kan komme mere sikkert i havn, siger vicedirektør i Danske Regioner Tommy Kjelsgaard.

Signaturprojekter sikrer fokus på etiske problematikker
KL’s projekter spænder også bredt fra blandt andet hurtigere visitering af rengøringshjælp til målrettede beskæftigelsesindsatser. KL’s projekter har vist stort potentiale for at udvikle den borgernære velfærd, men peger også på, at fælles løsninger i det offentlige kan være med til at hjælpe projekter på vej.

- I KL ser vi et stort potentiale i at bruge kunstig intelligens til at udvikle den velfærd og service, kommunerne hver dag leverer til borgere og virksomheder. Men kunstig intelligens er ikke et quick fix. Vi skal gå etisk og ansvarligt til værks, og vi skal kende udfor-dringerne og håndtere dem. Derfor er det rigtig godt, at en række kommuner går forrest og afprøver teknologien i praksis. Den foreløbige tilbagemelding viser, at fx kvaliteten af data er en udfordring, og så er datasikkerhed et område, vi er nødt til at finde fælles svar på i den offentlige sektor, siger Caroline Hegelund, leder af Innovations- og Teknologienheden i KL.

Temperaturmålingen viser de vigtigste udfordringer
Temperaturmålingen har identificeret en oversigt over de primære udfordringer for arbejdet med kunstig intelligens i den offentlige sektor, nemlig:

  • Utilstrækkelig datakvalitet, datamængde og manglende fælles datastandarder
  • Juridiske udfordringer herunder om GDPR i dataanvendelsen og generelt
  • Udfordringer med it-infrastruktur blandt andet begrænset teknisk adgang til data og datadeling mellem systemer
  • Manglende juridiske kompetencer og forståelse for kunstig intelligens
  • Usikkerhed om etisk retning, ansvarlig anvendelse og manglende transparens
  • Udfordringer med organisering herunder manglende ledelsesopbakning og projektforankring
  • Udfordrende samarbejde med leverandører.

Leverandører
Tilbage til toppen