SecurityWorldMarket

09-04-2024

Endelig er der tillid til de private vagter

Foto: Freepik

Efter i mange år at have nægtet private vagter at aflaste politiet, er der sket meget på det sidste. I juni 2023 vedtog Folketinget et lovforslag om, at kommunerne har mulighed for at gøre brug af tryghedsvagter, der kan hjælpe politiet med at opretholde ro og orden. Og på det seneste er der kommet flere forslag fra politikerne – forslag, som glæder organisationen SikkerhedsBranchen, der i årevis har plæderet for mere brug af private vagter.

- Vi havde dårligt fået bekendtgørelsen om tryghedsvagterne på plads, før der kom nye initiativer på vagtområdet i form af to nye beslutningsforslag på vagtområdet. Det er et tydeligt tegn på, at Folketinget udviser endnu mere tillid til vagterne – noget vi som branche bør være stolte af.

Det siger direktør for SikkerhedsBranchen, Kasper Skov-Mikkelsen, i en kommentar på SecurityUser.dk.

Skov-Mikkelsen fortæller, at de to beslutningsforslag kommer fra hver sin fløj på den politiske scene. Først var det Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, der 1. marts fremsatte et beslutningsforslag, der skal give bolig- og grundejerforeninger mulighed for at hyre indbrudsvagter. 12 dage senere fremsatte SF så et beslutningsforslag om revision af vagtvirksomhedsloven.

- SF’s beslutningsforslag handler om en revision af vagtvirksomhedsloven, der stammer fra 1986 – og derfor i den grad trænger til en opdatering. Vi har ganske enkelt behov for, at loven bliver tidssvarende og kommer til at passe til nutidens behov, siger Skov-Mikkelsen og fortsætter:

- Det vel nok mest væsentlige er, at beslutningsforslaget rummer forslaget om, at paragraf 6 i lov om vagtvirksomhed skal afskaffes, således at det generelle forbud mod vagter i det offentlige rum forsvinder. SF er blevet inspireret af en artikel af professor Henrik Stevnsborg, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, der fastslår, at tiden er løbet fra forbuddet mod vagter i det offentlige rum og, at paragraf 6 efterhånden er gennemhullet af forskellige undtagelser, for eksempel vagter på stationer og nu tryghedsvagterne. Så det er ikke kun SikkerhedsBranchen, der har indset det. Det er nu også gået op for meget kloge mennesker.

Folketinget pålægger regeringen at gå videre med de to lovforslag inden årets udgang, og SikkerhedsBranchen ser frem til at erfare mere omkring processen.

- Der skal i hvert fald ikke herske nogen tvivl om, at vi står klar til at bidrage med yderligere input til lovgivningsarbejdet, siger Kasper Skov-Mikkelsen, hvis kommentar kan læses i sin helhed på SecurityUser.


Tags


Leverandører
Tilbage til toppen