SecurityWorldMarket

24-02-2024

Danmark skal forberedes til krig

Formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen.

Danmark er i dag ikke forberedt til hverken hybridkrig, store naturkatastrofer – eller rigtig krig. Det mener organisationen Danske Beredskaber er en alvorlig mangel, og det skal der gøres noget ved snarest muligt.

- Der er et akut behov for at opruste sikringen af civilbefolkningen, og derfor arbejder vi i forbindelse med et kommende forsvarsforlig hårdt for at sikre politisk opbakning til udviklingen af det beredskab, der er tættest på danskerne. I Danske Beredskaber ønsker vi, at en fremtidig justering af beredskabets kapacitet til civilbeskyttelse skal ske på et fagligt velfunderet og underbygget grundlag, for Danmark er i dag ikke forberedt til hybridkrig, store naturkatastrofer – eller for den sags skyld krig. Og situationen er alvorlig.

Det siger formanden for organisationen Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, i et opråb på foreningens hjemmeside.

- Ressourcerne til at analysere scenarier, planlægge indsatser og til at uddanne, øve og træne beredskabets personale på hybridkrig, store naturkatastrofer og krig findes ikke, og har ikke gjort det siden man i Danmark i 1990érne på politisk plan afskrev krig og krigslignende hændelser i Danmark som et risikoscenarie, siger formanden.

Komplekst trusselsbillede

- Hos os der skal håndtere de alvorlige hændelserne, når de er sket, er det ligegyldigt om deres ophav teoretisk set stammer fra krig, fra hybridkrig, fra større naturkatastrofer, eller noget helt fjerde. Ude i virkeligheden, hos de ramte borgere, handler det om, at de ansvarlige medarbejdere i beredskabet, skal have det nødvendige materiel og den bedst mulige uddannelse til imødegåelse af konsekvenserne af et komplekst trusselsbillede, siger Jarl Vagn Hansen.

- Vi skal kunne iværksætte en effektiv indsats, uanset om årsagen til at borgerne skal hjælpes akut er klimatisk betinget eller der er tale om anslag som følge af hybrid krigsførelse eller terror – eller for den sags skyld krig.

- Beredskabets helt store udfordring består i, at dem, der står i første række – det borgernære beredskab: brandfolk og indsatsledere, ikke er gearet til at tage hånd om de store indsatser, risikoscenarierne indikerer kan forekomme i hele det danske beredskabsområde. Fordi vi ikke længere har analyse-kraften til at planlægge for store hændelser, og fordi vi ikke længere har øvelseskraften. Vi øver ikke på tværs af sektorerne, og dermed kan sektoransvaret udgøre en risiko. Derfor er det nødvendigt, at beredskaberne over en bred front rustes til at kunne varetage civilbefolkningens sikkerhed – også i tilfælde af krig, siger Jarl Vagn Hansen.

Dette er et uddrag af formandens opfordring, og hele teksten kan læses her.Leverandører
Tilbage til toppen