SecurityWorldMarket

2023-04-27

Beyond Security – Del 4 av 6

”Vi måste nå ut med alla de fördelar som säkerhetstekniken erbjuder”

Datainsamlande kameror i trafiken kan skapa underlag för analyser som leder till att bilköer minskar och människors resvägar kortas ner, samtidigt som utsläppen minskar.

Datainsamlande kameror i trafiken kan skapa underlag för analyser som leder till att bilköer minskar och människors resvägar kortas ner, samtidigt som utsläppen minskar.

När det gäller intelligenta kameror och att informera branschen om vad tekniken kan prestera så har Anders Karlsson, Bosch Securitys produktchef, intagit en viktig roll.

När man talar om vilka värden som säkerhetstekniken kan leverera, utöver säkerhetsmässiga funktioner, då är intelligenta kameror en huvudingrediens.

Därför blir det helt naturligt att intervjua Anders Karlsson.

Eftersom vi ska tala om säkerhetskamerors nytta bortom säkerhet är första frågan gjuten.

Anders Karlsson, Bosch Securitys produktchef.
Anders Karlsson, Bosch Securitys produktchef.


Ser marknaden hela nyttan med säkerhetskameror?

– Nej, tyvärr är det ofta så att produkterna bara används för säkerhetsändamål trots att de skulle kunna leverera så många andra funktioner som nu istället upphandlas separat.


Hållbarhet blir allt viktigare – hur kan säkerhetskameror göra nytta där?

– Datainsamlande kameror i trafiken kan skapa underlag för analyser som leder till att bilköer minskar och människors resvägar kortas ner, samtidigt som utsläppen minskar.

– Kamerorna kan dessutom mäta hastigheter på olika fordonstyper för att ytterligare skapa underlag för trafikplanering och inte minst underhåll av vägar.


Har du fler exempel på kamerors hållbarhetsnytta?

– I tunnlar används våra kameror för att se hur många fordon som passerar och i vilka hastigheter. Därutöver startar och stängs ventilation med hjälp av kamerorna.

– Ofta sammanfaller våra lösningar för hållbarhetsmål med organisationers behov av kostnadsbesparingar och effektiviserad verksamhetsdrift.


Business Intelligence är ju något som det har talats om i många år. Hur ser trenden ut där?

– Ett exempel är kameror som håller koll på parkeringsplatser och kan anvisa lastbilstrafik till lediga parkeringsplatser för övernattning, kanske två mil bort, men där bokning av platsen och betalningsmöjlighet kan ske direkt.


Förr talades det mycket om handeln och exempelvis användning av heat maps för att veta hur kunderna rör sig i butiken. Lever den efterfrågan?

– Jodå, men det är inte bara av kommersiella skäl som de vill använda tekniken. Många vill veta hur folk rör sig utanför butiken vissa tider och detta snarare av säkerhetsskäl. Men där har du ju alltid tillståndsfrågan.


Ser du andra sätt där handeln använder kameror för att öka sin lönsamhet?

– Ja, ett stort köpcenter använder våra intelligenta kameror för att säkerställa att flödet av bilar in till parkeringen fungerar. Utan parkeringsplatser upphör kunder att komma. Kamerornas uppgift är att optimera flödet av fordon och att säkerställa parkeringsplatser finns tillgängliga.


Har du något exempel där ett företags upphandlat en och samma kamera från två leverantörer och med två olika syften?

– Ja, i ett butikscenter gjorde den säkerhetsansvarige iakttagelsen att de kameror som handlats upp för business intelligence-ändamål uträttade precis samma sak som de kameror som köpts av säkerhetsskäl. Idag jobbar det olika avdelningarna ihop och har en i stället för två leverantörer, vilket innebär besparingar.


Du nämnde inledningsvis att kunder inte ser den fulla potentialen i dagens intelligenta kameror och köper olika lösningar helt i onödan. Kan du ge något konkret exempel?

– Ja, flygplatser. Där har man har separata köräkningssystem för gaterna och säkerhetskontrollen. Det skulle räcka med endast säkerhetskameror.


Om du får välja något riktigt udda exempel på kameraanvändning beyond security, vad tänker du då?

– Jag tänker på ett företag som paketerar och forskar kring läkemedel. I den miljön får de anställda inte röra sig för fort, för då kan labproverna kontamineras. Därför har man kameror som reagerar och triggar en ”saftblandare” så fort någon börjar röra sig hastigt.


Märker du av energikrisens påverkan på marknaden för kameralösningar?

– Ja, bildlagringsenheter ifrågasätts ur ett strömförbrukningsperspektiv. I mindre anläggningar med ett fåtal kameror per anläggningsdel avvänder allt fler lokal lagring i kamerorna eller väljer en molnlösning. Allt detta på grund av kostnaden för strömförbrukning.

– Och det är klart, en konventionell bildlagring kan med dagens elpriser vara den mest kostnadsdrivande delen av hela systemet över tid.


Så energipriserna är en stor fråga?

– Ja det har blivit en stor fråga, inte minst hos kommuner, myndigheter och större företag. Deras IT-avdelningar har höga krav på driftseffektivitet och optimerad energiförbrukning. Med stort inflytande över inköpsbeslut kommer de att kräva såväl hög säkerhet som låg strömförbrukning på samtliga nätverksprodukter som ska handlas upp.


Hur kan säkerhetsbranschen bemöta det?

– Framför allt genom att leverera lösningar som bidrar till kostnadsbesparingar, hållbarhet och inte minst säkerhet. Utmaningen består i att vi måste nå ut med alla de fördelar som säkerhetstekniken erbjuder.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan