SecurityWorldMarket

2022-10-20

Smarta byggnader – Del 2 av 11

Smarta kommersiella byggnader – en IoT-marknad i stark tillväxt

Rapporten ”The Internet of Things in Commercial  Buildings 2022 to 2027” omfattar 265 sidor.

Rapporten ”The Internet of Things in Commercial Buildings 2022 to 2027” omfattar 265 sidor.

I den senaste rapporten om den globala marknaden för Internet of Things i kommersiella byggnader (BIOT) uppger marknadsanalysföretaget Memoori att marknaden har återhämtat sig snabbt efter pandemiutbrottet. Tillväxten 2021 uppgick till 21 procent i jämförelse med 2019. Därmed uppnåddes en global försäljning på drygt 47 miljarder dollar.

I rapporten ”The Internet of Things in Commercial Buildings 2022 to 2027”, förutspås att marknaden kommer att ha en genomsnittlig årlig tillväxt på 12 procent och gå från 47,07 miljarder dollar 2021 till en prognostiserad omsättning på 92,88 miljarder dollar 2027.

Antal anslutna IoT-enheter i kommersiella smarta byggnader beräknas årligen växa med i genomsnitt 11,1 procent under prognosperioden – från närmare 1,3 miljarder 2021 till över 2,5 miljarder år 2027.

Mot öppna standards

Marknaden Building Internet of Things (BIOT) fokuserade tidigare på att leverera de nödvändiga teknologierna i BIOT-hårdvarustacken – såsom enheter, sensorer och anslutningar. Nu är det mer fokus på resultatbaserade och analysdrivna applikationer. Det finns en ökande industripåverkan mot att förbättra värdet av data som genereras av BIOT genom förbättrad systemintegration. För att uppnå detta förespråkas alltmer en skiktad horisontell systemarkitektur, som använder öppna standarder, öppna protokoll och icke-proprietära lösningar.

– Integrerade byggnadsnätverk, system, sensorer, enheter och molnbaserad programvara för en robust och säker arkitektur är en stark trend. Att se till att alla komponenter kan kommunicera med varandra och fungera som en sammanhållen helhet, istället för att begränsas som isolerade system är sålunda en övergripande trend, säger James McHale, marknadsanalytiker och grundare av Memoori.

För att uppnå det förespråkas alltmer en skiktad horisontell systemarkitektur som stödjer leveransalternativ på ett strukturerat sätt.

Den digitala BIOT-klyftan

Pandemin har visat på vikten av effektiva BIOT-lösningar. Till exempel visade det sig vara av stor vikt att via fjärråtkomst till nätverk och enheter kunna övervaka och konfigurera prestanda i fastigheter under pandemin.

Där tekniken inte fanns på plats försvårades stora potentiella effektiviseringar. I många fall ledde detta till att energi slösades på att värma upp så gott som tomma byggnader. Medan beläggningen i kontorsbyggnader sjönk till nära noll i vissa länder, minskade energianvändningen endast med 10–15 procent.

Fragmentarisk marknad

BIOT-marknaden är fortfarande mycket fragmentarisk med många leverantörer av punktlösningar och plattformar. Användarbasen verkar sannolikt börja samlas kring ett mer begränsat antal plattformsleverantörer, vilket tvingar mindre leverantörer att gå samman för att få en hållbar användarbas eller dra sig tillbaka från marknaden. Analytikerna ser också en större grad av samarbete mellan IT- och OT-världen.

Allt fler leverantörer samlas också kring molnlösningar från stora IT-företag som Amazon och Microsoft, vilket bör underlätta utvecklingen av ”plattformsekosystem”, där datautbyte, innovation och försörjningskedjepartnerskap förenklas med gemensamma verktyg och metoder för datautbyte.


Fotnot: Beställning av rapporten ”The Internet of Things in Commercial Buildings 2022 to 2027” kan göras på www.armedia.se.

 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan