SecurityWorldMarket

2023-05-29

AI i säkerhetssystem – Del 1 av 6

Intelligent videoövervakning är långt ifrån sin fulla potential

Intelligent video är ett teknikområde där mervärdeskapande säkerhetsmöjligheter lyfts fram under en lång period.

Intelligent video är ett teknikområde där mervärdeskapande säkerhetsmöjligheter lyfts fram under en lång period.

Teknikutvecklingen inom intelligent video är långt framskriden, men det finns mer att hämta om man ska tro branschexperterna som i samband med Sectech i Lilleström den 8 mars medverkade i en paneldiskussion med rubriceringen ”Kan vi lita på intelligent videövervakning”.

Det är från den diskussionen som vi har hämtat kommentarer till den här artikeln.

Utvecklingen av tekniklösningar med intelligent analysmjukvara går fort och har också slagit rot i säkerhetsbranschen. Särskilt när det gäller intelligent videoövervakning.

– Det är en rad olika möjligheter kopplade till intelligent video. Fall-detektion är ett exempel, men också möjligheten att avläsa containrar på en uppställningsplats, det är alltså mer än säkerhet, menar Ulf Holmström, Solution Engineer på Milestone Systems.

Förväntningarna justeras

John Ørnebjerg, affärsutvecklare på Bosch Security, är inte sen att fylla på kring utvecklingen.

– Den har kommit riktigt långt. Det mer än bara lagring idag, vi kan koppla omedelbar inringning och åtgärd till kamerornas intelligens.

Samtidigt sker inte utvecklingen i ett vakuum. Kunderna och användarna vänjer sig snabbt och justerar därmed sina förväntningar.

– Det är svårt att svara på frågan om det kommit långt. Jag ser att kundens förhoppningar ständigt justeras, framhåller Øystein Hjell, Key Account Manager på Axis Communications i Norge.

Lagstiftning hämmar

Kundens ibland orealistiska förväntningar och förhoppningar är något som leverantörerna möter dagligen, och som kan minimeras med hjälp av tät dialog och välutvecklade kundrelationer. Svårare är det då med lagstiftningen som inte hinner med i utvecklingstakten, något som utgör en källa till osäkerhet, enligt Ulf Holmström på Milestone Systems.

– Tekniken springer snabbare än lagen, säger han.

Intelligent video i korthet

Intelligent video är ett teknikområde där mervärdeskapande säkerhetsmöjligheter lyfts fram under en lång period. Idag har datorkapaciteten kommit ikapp den målbilden, inte minst kopplat till utvecklingen kring avancerade algoritmer och maskininlärningstekniker. Detta kan möjliggöra en rad olika möjligheter, till exempel:

  • Rörelseanalys, där den intelligenta kamerabevakningen kan användas för att upptäcka rörelser och beteenden som avviker från förspecificerade normalmönster och varna för potentiella hot eller faror.
  • Objektigenkänning, där tekniken kan användas för att identifiera och spåra föremål och fordon, vilket kan vara användbart för att övervaka trafikflödet eller för att söka efter oönskade, borttappande eller stulna föremål.
  • Automatiska larm, genom att använda en intelligent kamerabevakning kan systemet automatiskt signalera till en operatör, en mobiltelefon eller en dator om en viss händelse inträffar.

Många mervärden

Men intelligent video kan också skära rakt in i kundernas kärnverksamheter, i form av förbättrade affärsprocesser. Kamerabevakning kan användas för att övervaka och analysera arbetsflöden i en produktionsanläggning eller på en arbetsplats, för att identifiera olika former av trögheter och således förbättra produktiviteten.

Identifiering av ansikten är ett användningsområde som utvecklats starkt de senaste åren. Här handlar det om att kunna identifiera personer som kommer in i en viss plats och varna säkerhetspersonalen om det finns personer som inte borde vara där. Men framför allt har vi sett en utveckling mot ansiktsigenkänning som metod för passerkontroll. Hittills har den här tekniken en mycket begränsad spridning i Skandinavien då det här handlar om biometrisk databehandling som är föremål för stränga regleringar.

Kunderna frågar inte efter det

Det förefaller som slutkundernas förväntningar på intelligent videövervakning är väldigt skiftande idag. Å ena sidan finns de som har orealistiska förhoppningar, och andra sidan finns det slutkunder som är helt ointresserade av den här tekniken, enligt Ola Hedman, Senior Director, Global Product Management, på Securitas Technology.

– En utmaning idag är att kunderna har färre säkerhetsanställda som kan bevaka utvecklingen kring säkerhetsteknik. Det ökar ansvaret på branschen, både när det gäller att informera om utvecklingen och att etablera rimliga förväntningar, säger han.

– Det är synd eftersom den intelligenta videon är ett område som kommer hjälpa kunderna att få ner andelen falsklarm. Därutöver ser vi också att intelligenta kameror kan lösa problem som förr krävde betydligt mer avancerad och kostsam utrustning.

Drivande vertikalmarknader

Vilka är sektorerna och kunderna som kan tänkas leda utvecklingen kring intelligent video? Panelen kunde inte direkt ge ett entydigt svar på den frågan, men att olika industriella applikationer kommer utgöra ”early adopters” kring den intelligenta videon var panelen enig kring.

Även detaljhandeln lyftes av John Ørnebjerg fram som en ledande utvecklingsbransch.

– Retail är ett annat sådant område. Till exempel kopplat till deras centrala behov av ”conversion rate”.

Hämmas av lagstiftning

Ingen enskild aktör sitter på nyckeln att sätta ihop ett fungerande system kring intelligent video. Istället är det en rad faktorer som måste fungera ihop för att få ut ett värde ur systemet. Att komma igång med tekniken är sannolikt det enklaste idag, panelen menade att idag kan en kund enkelt komma igång med intelligent video. Att uppfylla de juridiska kraven ses som den stora utmaningen – eller som Ola Edman från Securitas Technology uttrycker saken.

– Möjligheterna med tekniken ligger ofta i breda användningsområden, men lagen kräver avgränsade och specifika ändamål. Häri ligger en stor utmaning för att få ihop samspelet mellan leverantör, kund och lagstiftning.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan