SecurityWorldMarket

2021-07-29

Zesec ansöker om europeiskt patent för molnbaserad porttelefoni

Zesecs patentsökta lösning är att använda redan befintlig teknologi i smartphones i stället för att köpa porttelefonisystem.

Zesec of Sweden AB (publ) meddelar nu att man ansöker om europeiskt patent för innovativ molnbaserad porttelefoni.

Bara i Sverige finns det ca 300 000 entrédörrar med traditionella porttelefoner som medför höga kostnader avseende installation, löpande kostnader för service, underhåll och reparationer. Kostnaden för installation av porttelefoni kan idag uppgå till så mycket som 1 miljon kronor för en fastighet. Zesecs patentsökta lösning är att använda redan befintlig teknologi i våra smartphones i stället för att köpa dyra porttelefonisystem.

– Zesecs lösning är lika enkel som smart! Besökaren skannar en QR-kod, ringer på och ett videosamtal startas mellan besökare och hyresgäst via deras smartphones, säger Thomas A Rejmell, COO på Zesec.

Ett av de fastighetsbolag som är intresserade av Zesecs porttelefonilösning är fastighetskoncernen Baldersom äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Norge.

– Detta ger våra hyresgästen en ökad trygghet, kontroll och flexibilitet samtidigt som lösningen är kostnadseffektiv. Det ger oss möjlighet att göra stora besparingar som vi kan investera i annat för att öka trivseln för våra hyresgäster i framtiden, säger Mattias Stridh, driftansvarig för passagesystemen på Fastighets AB Balder.

Har en fastighetsägare eller bostadsrättsförening redan avtal med Zesec om digitalt tillträde krävs endast en uppgradering för att få tillgång till porttelefoni.

– Tjänsten ingår i Zesecs strategi att bygga en modern digital infrastruktur för fastigheter som stödjer konsumenternas förändrade köpmönster kopplat till snabbt växande e-handel och köp av hushållsnära tjänster. Tjänsten är hundra procent skalbar och kräver nästan ingen installationskostnad, säger Magnus Gilborne, vd på Zesec.


Leverantörer
Till toppen av sidan