SecurityWorldMarket

2022-08-16

Secits certifieras för inbrottslarm

Säkerhetsföretaget Secits har erhållit certifiering enligt SSF 1015 (Certifierad anläggarfirma inbrottslarm). Certifieringen är del av bolagets utveckling mot att bli en komplett teknisk säkerhetsleverantör, skriver Secits i ett pressmeddelande.

Den svenska larm- och säkerhetsmarknaden är strikt reglerad där vissa certifieringar krävs för att sälja säkerhetslösningar till andra företag. SSF 1015 är det krav som ställs på företag som installerar inbrottslarm. Som certifierad anläggarfirma för inbrottslarm kan Secits sälja, projektera, installera och skriva intyg för inbrottslarmanläggningar som möter de krav som försäkringsbolag och andra aktörer ställer.

– Vår målsättning under en längre tid har varit att kvalitetssäkra Secits verksamhet, och certifieringen enligt SSF 1015 är ett led i detta. Certifieringen möjliggör för oss att erbjuda helhetslösningar som gör vardagen enklare för våra kunder där vi tar hand om flera delar av deras tekniska säkerhetssystem", säger Jonas Lundberg, tf VD på Secits, som av ixserat att han lämnar företaget i slutet av oktober.

För att erhålla SSF 1015 säkerställer ett kontrollorgan att bolaget följer normen enligt Stöldskyddsföreningen SSF följs samt att det möter en rad krav inom bland annat ekonomi, kunskap och kompetens. Secits har sedan tidigare certifiering enligt SSF 1061 (Certifierad anläggarfirma Kamerabevakningssystem). Arbete med certifieringar enligt ISO 9001 och ISO 14001 pågår.Leverantörer
Till toppen av sidan