SecurityWorldMarket

2023-02-06

Perimeterövervakning del 1: Industriella och kommersiella applikationer

Marknaden för perimeterövervakning är ständigt växande, dels på grund av en ökande brottslighet och geopolitisk oro, men också på grund av den snabba tekniska utvecklingen. I höstas arrangerade Securityworldmarket.com ett videomöte i form av ett panelsamtal för att diskutera teknikens möjligheter och utmaningar med företrädare från leverantörer med stark koppling till perimeterövervakning.

Enligt marknadsundersökningsföretagen Marketsandmarkets (MaM) och Grand View Research (GWR) ligger den genomsnittliga genomsnittliga årliga tillväxten på marknaden för perimetersäkerhet för närmast kommande år på 7,2 procent (MaM) eller 9,4 procent (GWR). Omsättningen under 2022 låg på närmare 71 miljarder dollar (MaM) eller 65 miljarder dollar (GWR).

Branschexperter

Förutom ökande brottslighet och geopolitisk oro drivs perimetersäkerhetsmarknaden till stor del av teknikutvecklingen, främst inom kamerabevakning där intelligent videoanalys blir allt mer sofistikerad och användbar. AI, machine learning och deep learning har blivit mer än bara trendord, men hur väl rustad är tekniken och dess leverantörer för att möta de utmaningar som perimeterövervakning innebär, det var grundfrågan när Securityworldmarket.com arrangerade en diskussion över nätet med företrädare för företag med stark koppling till perimetersäkerhet. Paneldeltagarna som svarar på frågan är Mark Cosgrave ( Optex), Erik Nord (Genetec), Kenneth Nyström (Securify), Robert Jansson (Stid Security), och Sonny Hardarsson (Axis).

Tre avsnitt

Paneldiskussionen – som modererades av Lennart Alexandrie, publisher på AR Media International – genomfördes på engelska samt sponsrades av Genetec. Hela inspelningen är indelad i tre avsnitt och i detta första avsnitt diskuteras industriella och kommersiella applikationer.

https://youtu.be/Aw_AmaHonTA


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan