SecurityWorldMarket

2022-05-16

Malmö Fritidsförvaltning integrerar Nox med nytt bokningssystem

Victor Siösteen, VD på Aras Security.

Malmö Fritidsförvaltning installerar Nox som kombinerat inbrottslarm och passersystem till Malmö idrottsgrundskola. Skolan har en rad bokningsbara lokaler som bokas genom systemet Rbok.

Fokus för oss är tillgänglighet och bibehållen säkerhet för föreningslivet här i Malmö Stad. Att samarbeta med leverantörerna är viktigt för oss för att uppnå våra mål, och detta projekt gick smidigt från start till slut. Säger Engin Micoogullari, projektledare och systemförvaltare i Malmö stad.

Aras Security är återförsäljare av Nox i Norden, och har nu byggt en integration för att helt automatisera flödet av bokningar från Rbok till Nox.

– Malmö Fritidsförvaltning var tydliga med vad de vill ha ut av integration, och R-bok har ett bra API, så det var bara att köra. Grundläggande handlar det om att göra det så enkelt som möjligt för de som bokar och för systemförvaltarna, samtidigt som stärker säkerheten, kommenterar Victor Siösteen, VD på Aras Security.

Rbok är en tjänst för bokning av kommunala resurser och bidragshantering, främst för föreningslivet men även för den enskilde medborgaren. Rboks kunder hanterar idag ca 1,25 miljoner av Sveriges invånare.

– Arbetet tillsammans med Aras gick väldigt smidigt och projektet drevs av ett gott engagemang från alla parter. Tack vare de båda systemens moderna teknik var integrationen ”by-the-book” och lösningen mötte kundens behov av säker och smidig inpassering till stadens lokaler, säger Lars Johansson, grundare av Rbok.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan