SecurityWorldMarket

2023-06-09

Kraftfull tillväxt på IAM-marknaden

Enligt en ny rapport från Marketsandmarkets är den globala marknaden för Identity and Access Management (IAM) – det vill säga ID- och tillträdeshantering – under kraftig tillväxt. Den förväntas omsätta 15,7 miljarder dollar 2023 och nå 32,6 miljarder dollar 2028.

Prognosen baseras på en förväntad genomsnittliga årlig tillväxt på 15,6 procent under prognosperioden (2023-2028).


Tillväxten av IAM-marknaden drivs, enligt Marketsandmarkets, av faktorer som ökande förekomst av säkerhetsintrång och identitetsrelaterade bedrägerier.

Ökat behov av automatiserade processer

Ökningen av dataintrång driver företag att anta centraliserade säkerhetslösningar och med det följer behovet av automatiserade processer. Detta ökar efterfrågan på IAM-lösningar. Med en IAM-lösning kan både de anställdas och tillfälligt anlitad servicepersonals identiteter genereras, hanteras och tas bort. Behörigheter och rättigheter kan smidigt uppdateras enligt en identitetshanteringsprocedur som ökar säkerheten samtidigt som den effektiviserar administrationen för ID-hantering.

IAM-lösningar medverkar sålunda till enklare och smidigare processer och möjligheter att implementera adekvata säkerhetspolicyer över alla system, plattformar, applikationer och enheter. Dessa fördelar, enligt Marketsandmarkets, skapar en enorm efterfrågan på IAM-lösningar på marknaden.

Störst tillväxtpotential i APAC-länderna

Störst tillväxtpotential Asien och Stillahavsområdet (APAC) till följd av stora pågående ekonomiska och politiska förändringar. Regeringar i länder som Kina, Singapore och Japan investerar en betydande del av sina federala budgetar på att utveckla cybersäkerhetsverktyg. Detta förväntas driva på antagandet av IAM-lösningar. Dessutom tas olika initiativ för att ta itu med identitetsrelaterade bedrägerier, särskilt för att stärka eKYC (som står Electronic Know Your Customer). Det handlar om att digital verifiera identiteter, inklusive efterlevnadsbestämmelser som initierats i olika länder och regioner, vilket också driver behovet av robustare och starkare IAM-praxis i Asien och Stillahavsområdet. Det i sin tur motiverar regeringar i APAC-regionen att anta nya modernare lösningar och tjänster för identitetshantering.

Nyckelaktörerna i rapporten

Några av nyckelaktörerna som nämns i rapporten inkluderar Microsoft, Okta, IBM, Oracle, Salesforce, Ping Identity, Salesforce, HID Global, Forgerock, Cyberark, Micro Focus, Thales, RSA Security, Avatier, Manageengine, Secureauth, Empower ID, SAP, Simeio, One Identity, Fusionauth, Auth0, Idnow, Zephr, Signzy, Civic, Trusona, Beyond Identity, Akamai, Delinea, Optimal Idm, Netwrix, Zoho Vault, Transmit Security.Leverantörer
Till toppen av sidan