SecurityWorldMarket

2022-08-02

Förvärvet av Stanley Security accelererar Securitas tillväxtresa

Med förvärvet av Stanley Security och Healthcare accelereras Securitas transformativa resa mot teknikbaserade säkerhetslösningar samt dess ambition att vara en global säkerhetspartner.

Efter sedvanliga myndighetsgodkännanden har förvärvet av Stanley Securityu slutförts och den gemensamma potentialen av de två verksamheterna nu kan tas tillvara.

Securitas har idag en stark position på marknaden för säkerhetstjänster och har kontinuerligt byggt upp en robust plattform inom teknik och lösningar för att möta kundernas ökande efterfrågan på smartare och mer innovativa teknikbaserade tjänster. De senaste årens strategiska förvärv i kombination med effektiva transformationsprogram och förvärvet av Stanley Security, möjliggör Securitas ambition att vara en ledande aktör inom säkerhetsbranschen.

Kärnan i Securitas värdeerbjudande och tillväxtstrategi är en stark tro att framtiden för säkerhet bygger på kombinationen av global närvaro, uppkopplad teknik och intelligent användning av data. Genom att erbjuda och kombinera dessa tre tillgångar i hela värdekedjan av säkerhetstjänster, kan Securitas positionera sig som en starkare affärspartner för sina kunder över hela världen.

– Vi ser en ökande efterfrågan från kunder att kunna komplettera vårt bevaknings- och konsulterbjudande med teknikbaserade lösningar. När globala utmaningar snabbt uppkommer, blir säkerhetslösningar grundläggande för att organisationer ska kunna skydda sina medarbetare och tillgångar, och samtidigt optimera sin verksamhet, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef.

– Tillsammans med Stanley Security kan vi omdefiniera och utveckla framtidens säkerhetsbransch genom att erbjuda en bred portfölj av integrerade teknikbaserade lösningar som hjälper våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet, kommenterar han vidare.

Stanley Security är idag en av de mest välkända leverantörerna av elektronisk säkerhet i världen, med omkring 8 000 medarbetare som arbetar från cirka 200 kontor och 16 övervakningscentraler i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Kanada, Nederländerna, Norge, Mexiko, Storbritannien, Sverige och USA.

– Våra kombinerade erbjudanden och globala fotavtryck gör det möjligt för oss att stärka vår expertis inom teknik och öppnar upp möjligheter för innovativa lösningar. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda en gedigen portfölj, som gör det möjligt för oss att utveckla starka kundrelationer och leverera mer kundvärde genom en ännu högre innovationsgrad och teknik, samtidigt som vi stärker våra kärnförmågor, vår kompetens och geografiska räckvidd, säger Tony Byerly, Global President Securitas Technology (tidigare Securitas Electronic Security).

Samgåendet med Stanley Security gör det möjligt för Securitas att öka tillväxttakten och bygga en stark innovationspipeline riktad mot avancerade framtida säkerhetsbehov. Med över 500 000 befintliga och nya kunder förväntar sig företaget betydande kommersiella möjligheter.

– Framöver förväntar vi oss att ungefär 50 procent av vårt lönsamhetsbidrag genereras genom försäljning av elektronisk säkerhet och säkerhetslösningar, som har högre marginal. Vår kombinerade kapacitet och expertis skapar förutsättningar för en starkare tillväxt, vilket ger oss en stor tilltro för framtiden. Våra delade värderingar och höga hållbarhets-ambitioner ligger till grund för våra teknikbaserade säkerhetslösningar som skapar långsiktigt värde för våra kunder, aktieägare och samhället i stort, framhåller Magnus Ahlqvist och får medhåll av Matthew Kushner, Global President of Stanley Security .

– Organisationer möter idag fler utmaningar än någonsin och behöver avancerade säkerhetslösningar för att förbli framgångsrika.Tillsammans kan vi leverera synnerligen kompletterande teknik och expertis, vilket möjliggör att vi kan hjälpa dessa organisationer ännu bättre både idag och i framtiden, säger han.


Leverantörer
Till toppen av sidan