SecurityWorldMarket

2021-09-13

Branschens leveranser av intelligenta kameror håller inte måttet

Artikelförfattaren Andreas Johansson Österberg är Business System Developer på Tennotech och en av grundarna av Nyx Security som var ett pionjärföretag i Sverige inom intelligent kamerabevakning.

Säkerhetsföretagens leveranser av intelligenta kameralösningar lever inte upp till marknadens krav. Säkerhetsbranschens aktörer måste bli bättre på att förstå vad som krävs för att kamerasystemet ska kunna möta kundernas förväntningar, menar Andreas Johansson Österberg i den här debattartikeln.


Jag har under åren träffat ett oräkneligt antal slutkunder som köpt konceptet ”fånga tjuv med kamera” och som efter en tid sagt upp avtalet med sin larmcentral då ”tjänsten inte fungerade”.

Vad förväntar sig då kunden att en kameralarmtjänst ska leverera för att exempelvis stärka perimeterskyddet? Jo, en tjänst som i princip fungerar som en ”virtuell” stationär vakt på taket med en kikare och en megafon. Det betyder att när en en inkräktare detekteras i området skickas ett larm som påkallar operatörens uppmärksamhet. Hen kan snabbt titta på liveupptagningen och även använda playback för att utifrån aktuell status sätta besluta om åtgärdsinsatser. Med röstmeddelande via högtalaren kan operatören uppmana inkräktaren att lämna området, eller/och så kan operatören tillkalla åtgärdsinsats från väktare eller/och polis. Effektivt så klart, från larm till åtgärd kan gå väldigt snabbt, under minuten. Det är i alla fall så tjänsten ofta beskrivs för tilltänkta slutkunder.

Genvägar för att slippa falsklarm

I verkligheten går det kanske inte så snabbt som man bör kunna förvänta sig. Under de senaste fem åren har jag besökt och/eller talat med representanter från de flesta larmcentraler i Sverige. Samtalen har skett med såväl ägare som personal. Deras beskrivning av verkligheten är ofta väldigt lika och kan kortfattat beskrivas enligt följande:

”När kameran larmar så dras ett relä i det lokala inbrottslarmet som gör att vi får det som ett vanligt inbrottslarm. I instruktionen står det då att larmet kommer från en kamera. Vi kopplar då upp oss mot ett så kallat fjärrskrivbord och loggar in i kundens videosystem. Där kollar vi om det har hänt eller händer något. Denna operation brukar vi ofta hinna på under 10 minuter”

En förklaring till den långa tiden att kameralarmet i många installationer inte låter kameralarmet gå via en videoplattform. Förklaringen till det kan låta så här:

”Vi kom på att efter att monterat cirka 500 kameror så slog det ut hela larmhanteringssystemet när det var dåligt väder på hösten. Kamerorna skenade i larmantal. Vi använder därför nu i stället centrala videosystem i larmcentralen som kundernas kameror är kopplade mot”.

Eftersom en del larmcentraler vill ta in så många kamerafabrikat som möjligt, oavsett kvalitet så kan de ha över tio olika videplattformar i larmcentralen. Problemet är att det är omöjligt att vara expert på alla och att komma ihåg att ständigt uppdatera dessa. Det innebär ofta att systemen går ner.

Branschen måste rycka upp sig

Det är alltså inte så konstigt att jag träffat ett oräkneligt antal slutkunder som köpt konceptet ”fånga tjuv med kamera” och som sagt upp avtalet med sin larmcentral då ” tjänsten inte fungerade”

Här måste säkerhetsbranschens aktörer rycka upp sig och se till att förstå hur kameralarm bör fungera och ta kundernas krav på funktionalitet på allvar om tjänsten ska erbjudas till marknaden.

Det är inte acceptabelt att låta ett utlöst kameralarm ligga i flera minuter i väntan på åtgärd, när det snarar bör handla om sekunder. Vidare vill jag även påstå att videoplattformar inte är skapta för att operatörer ska hantera enorma volymer av inkommande kameralarm.

Effektiv arbetsmiljö

Mot den bakgrunden är det viktigt att de som levererar kameratjänster till kunderna säkerställer att larmcentralerna har en effektiv arbetsmiljö där de kan hantera kameralarm på bästa sätt. Operatören ska helt enkelt ges förutsättningar att klara sin uppgift på ett effektivt sätt, utan att försättas i onödig stress. Finns flera videoplattformar bör användargränssnittet vara likartat eller identiskt. En god idé är att använda en brygga mellan videoplattform och operatören – ett interface anpassade till larmcentralernas befintliga videoplattformar. Med en sådan lösning kan alla operatörer i larmcentralen jobba med samma användargränssnitt även om plattformarna som används är Milestone, Genetec eller Bosch, för att ta några exempel.

Användarvänligheten är nyckeln

Som grundare av Nýx Security och idag verksam på Tennotech har jag under mer eller mindre hela mitt yrkesliv arbetat med att utveckla och göra kameralarm tillförlitliga och enkelt att hantera. Båda dessa saker hänger självklart ihop.

Så kan onödiga larm reduceras

Ett väsentligt problem med dagens intelligenta kamerasystem är att de genererar alldeles för många falsklarm. Om flera kameror larmar på exempelvis en skolgård och en operatör kvitterar så kommer alla eventuellt efterföljande kameralarm från hela siten att larma till samma operatör i syfte att ge en helhetsbild till en och samma operatör. Det här går att styra upp. Ett sätt är att välja en lösning som

aggregera larm. Det betyder att om flera kameralarm utlöses från samma kamera (som kanske sänder in 10 larm) så samlas det ihop så att kameran i stället bara skickar ett ”längre” larm till operatören.

Kontrollfunktioner krävs

Det finns också många kontrollfunktioner som bör efterfrågas av systemleverantörerna för att säkerställa att kundernas krav på säkerhet möts, exempelvis att videoanalysen verkligen fungerar. Bara för att en kamera visar bild så betyder inte det att videoanalysen är i funktion. På samma sätt är det med tidsangivelser. Bara för att plattformarna är kopplade med ”hämta klockslag” så betyder inte det att alla komponenter i systemet ständigt visar rätt tid.

En annan risk i dagens system är om en kamera tappar bild. Visserligen skickas ett ”video loss” till alla plattformar. Men när detta kvitterats av operatör så kommer det inte att larma igen och om inte har meddelat en tekniker om att kameran död. Det är inte helt ovanligt att just detta problem upptäcks först när ett inbrott skett.

En larmcentral som ser över och åtgärdar brister har mycket att vinna, både i förtroende hos kunderna och kostnadsmässigt. Jag är övertygad om att många larmcentraler skulle kunna effektiviseras väsentligt. Det kan inte vara fel om en larmcentral som idag behöver 10 operatörer för att hantera videolarmen kan få ett bättre jobb utfört med tre operatörer.

Behövs en uppryckning

Säkerhetsbranschen bör jobba för att återskapa förtroendet för tekniken och lyfta intelligenta kamerasystem till den nivå som kunderna bör kunna förvänta sig. Tekniken är inte problemet – den finns. Men alla delarna i systemet – från installation till åtgärd – måste spela ihop.

Här behövs en uppryckning som vi bör vi ta itu med snarast.

Andreas Johansson Österberg
Business System Developer på Tennotech ABTaggar

Leverantörer
Till toppen av sidan