SecurityWorldMarket
Annons

Så kan kamerateknik skydda kritisk infrastruktur

Med framsteg inom teknik som termisk detektion, AI, ansiktsigenkänning och robotik blir det lättare att hantera många hot, menar Christopher Åkesson

Samhället blir alltmer beroende av kritisk infrastruktur för att vår energiförsörjning, vatten, sjukvård, ekonomi, kommunikation och trafik ska fungera smidigt och utan incidenter. Utan rinnande vatten skulle vi snabbt få problem: ett driftstopp i trafikledningen skulle ställa till det i städerna och ett intrång i försvarssystemen skulle göra landet extremt sårbart.

– Det är därför det är så viktigt att skydda kritisk infrastruktur, både fysiskt och digitalt. Och de två hör ihop, säger Christopher Åkesson på det världsledande VMS-företaget Milestone Systems, som nyligen släppt en e-bok om hur avancerade kameralösningar kan skydda infrastruktur.

Christopher Åkesson, som är försäljningschef, menar att även om  cyberattacker ökar, är ursprunget till angreppet ofta fysiskt – till exempel ett intrång i en byggnad eller i ett område.

– Genom att skydda dina fysiska tillgångar stärker du säkerheten för hela din verksamhet. Du skyddar också din personal på plats eftersom de kan utsättas för risker om sårbarheter utnyttjas så säkerhetskontroller åsidosätts, säger han.

Många skrämmande exempel

Som ryggraden i det moderna samhället blir kritisk infrastruktur ett attraktivt mål. Alla driftstopp kan få konsekvenser som handlar om liv eller död. När Storbritanniens London Ambulance Service drabbades av ett fem timmar långt datorfel på nyårsdagen 2020 – vilket fick personalen att börja använda penna och papper – dog minst en patient som ett direkt resultat av det och förmodligen var det fler med tanke på hur tidskritiskt 112 är.

Dessutom finns det många andra konsekvenser att överväga – hackerattacker mot Ukrainas energisystem 2015 och 2016 påverkade till exempel hundratusentals medborgare. Vid strömavbrottet 2016 förlorade företag och hem en femtedel av sin normala strömförsörjning och lämnade människor strandsatta i hissar, företag fungerade inte och hus var utan el.

Ett annat exempel är när en högspänningsledning i Nordtyskland slutade fungera, vilket ledde till en utbredd ”europeisk blackout” över hela kontinenten – från Kroatien till Portugal, Spanien, Marocko, Algeriet och Tunisien.

De ökande hotet och de allvarliga konsekvenserna har gjort att marknaden för skydd av kritisk infrastruktur vuxit snabbt. Den förutspås vara värd drygt 108 miljarder dollar år 2025, en ökning från knappt 72 miljarder dollar 2019. Christopher Åkesson är inte förvånad över den växande efterfrågan.

– Det finns tydliga poänger med att skydda kritisk infrastruktur och det finns teknik tillgänglig för att göra det. Dock måste beslutsfattare göra överväganden och förbereda sig på de risker som finns att hantera, säger han och refererar till de utmaningar för kritisk infrastruktur som Milestone Systems beskriver i sin e-bok "Protecting critical infrastructure: how advanced video solutions help".

Utmaningar för kritisk infrastruktur

Det finns tre huvudkategorier av hot mot kritisk infrastruktur:

Naturkatastrofer
Detta inkluderar jordbävningar, tsunamier, vulkanutbrott, orkaner, landförskjutningar och bränder.

Hot från människor
Detta inkluderar oroligheter och upplopp, manipulering, explosioner och bombningar, stöld, terrorism, ekonomiska brott och ekonomiskt spionage.

Olyckor eller tekniska fel
Detta inkluderar infrastruktur och farliga materialfel och olyckor, fel i elnät, vattenledningsbrott, säkerhetssystemfel och andra konsekvenser av misstag.

Christopher Åkesson betonar att varje kategori av hot kräver ett unikt förhållningssätt till den fysiska och digitala säkerheten på en plats – och även överväganden hur man bäst skyddar personalen på marken.

– Med framsteg inom teknik som termisk detektion, AI, ansiktsigenkänning och robotik blir det som tur är lättare att hantera många hot, säger han.


Krävs flera lager av säkerhet

Att säkra en plats från externa hot kräver flera lager av säkerhet som i Milestone Systems e-bok listas enligt följande:

• Perimeterskydd

• Passerkontroll

• Intelligent videoövervakning dygnet runt

• Brandväggar

• Kryptering

• Säker arkivering, bearbetning och lagring av data.

För säkerhetsteam är övervakning dygnet runt avgörande, men kan bli mer eller mer komplex uppgift beroende på hur platsen ser ut, om flera områden behöver hanteras, eller om det handlar om svåråtkomliga områden (som undervattensledningar) och behov av att arbeta remote.

Control room

Det finns tydliga poänger med att skydda kritisk infrastruktur och det finns teknik tillgänglig för att göra det.

Avancerad teknik tillgänglig

För att skydda både fysiska och digitala tillgångar måste beslutsfattare se till att hålla inkräktare utanför (online och offline) och fokusera på proaktiv realtidsövervakning och varningar som håller ett säkerhetsteam uppdaterat med alla potentiella risker. För proaktiva beslutsfattare finns en rad säkerhetsverktyg till förfogande, så som:

• Intrångsdetektering

• Termisk- och branddetektering

• Passerkontroll

• Intern fordonshantering

• Incidentövervakningssystem

• Övervakning av beteenden

Christopher Åkesson är noga med att betona att skydd av kritisk infrastruktur aldrig kan bli en engångsfix.

– Kom ihåg att din säkerhet måste hantera ständigt föränderliga hot och aktörer som hela tiden söker nya vägar in i dina system. Att säkra din organisation är därför inte en engångsåtgärd utan ett kontinuerligt arbete med att utvärdera, investera, utbilda och granska, säger han.

Fotnot:Om du vill ladda ner Milestone Systems e-bok "Protecting critical infrastructure: how advanced video solutions help" om kritisk infrastruktur klicka här.Critical infrastructure - Intelligent operations and new revenue streamsLeverantörer
Till toppen av sidan