SecurityWorldMarket
Annonse

Øk sikkerheten og spar kostnader med en åpen PSIM-plattform

Kontrollsenter utstyrt med en åpen PSIM-plattform.

Kontrollsenter utstyrt med en åpen PSIM-plattform.

Ettersom nettverk og digitalisering fortsetter sin utvikling, er det viktig for folk å jobbe med tekniske systemer som kan drives på en enkel og intuitiv måte. I dag tilbyr markedet et mangfold av systemer som gir en mengde informasjon som er vanskelig å holde rede på – enten fra sikkerhetsadministrasjon, bygningsautomasjon, kommunikasjonsteknologi, IoT og Data Mining.

Samlingen av en rekke sensordata er den eneste logiske løsningen: En PSIM plattform samler informasjon fra alle tilkoblede systemer og forbereder dette for å forenkle videre prosessering. Ikke bare den nåværende status av undersystemer, f.eks CCTV, adgangskontroll, brannalarm, HVAC eller kommunikasjonssystemer, blir vist i ett enkelt brukergrensesnitt, men fullstendig subsystem-kontroll og sentral datastyring er aktivert.

Bruken av en sentral PSIM-plattform reduserer opplæringskostnader og innsatser for datavedlikehold. Plattformen gir dynamisk arbeidsflyt (Standard Operating Procedures / SOPs) som i tilfelle en hendelse er enkelt å administrere selv for mindre erfarne personell og øker dermed sikkerheten.

Fritt valg av tekniske installasjoner

En PSIM-plattform er uavhengig av de installerte tekniske undersystemene, dvs. leverandørnøytral. Det er kunden som burde få muligheten til fritt å bestemme hvilke tekniske systemer de foretrekker å distribuere – på den ene siden med hensyn til kostnadsplanlegging, men på den andre siden å velge hvilket system som er best egnet for deres interne prosesser og eksisterende teknisk infrastruktur. En åpen PSIM-plattform integrerer tekniske delsystemer via produsentspesifikke grensesnitt for å muliggjøre enhetlig systemkontroll. Dette gir brukeren fordelen at ytterligere undersystemer fra en hvilken som helst produsent kan legges til på et senere tidspunkt eller å fornye eksisterende maskinvare når som helst.

Automatiske systeminteraksjoner

Uten PSIM er systemene som er installert i en bygning forskjellige – de oppdager spesifikke sensortilstander, f.eks. døren til en bod som har stått åpen, men denne informasjonen er isolert og ingen andre systemer er involvert – så hvilken handling skal følge? For mange organisasjoner må prosedyren for å håndtere en slik hendelse sjekkes i en eller flere papirbaserte håndbøker for at operatøren skal forstå, hvem som skal informeres om hendelsen, hvilke handlinger som må gjøres, og selv da kreves det at de går til det aktuelle stedet for å lukke døren. Videre er det ofte ingen kontrollmekanisme på plass som sikrer at operatøren følger de interne sikkerhetsretningslinjene.

Unified control of all technical systems in the building.
Enhetlig kontroll av alle tekniske systemer i bygningen.

Et annet eksempel kan være et uautorisert adgangsforsøk: Sikkerhetsoperatører i kontrollrommet vil ofte ikke være særlig oppmerksomme på slike hendelser, på grunn av det store antallet slike. Ved å bruke en PSIM-plattform som konsoliderer informasjon fra alle delsystemer og forbereder dette for brukeren, vil de hendelsene som er kritiske bli oppdaget, og de enkelte undersystemene samhandler automatisk, dvs. hvis det er et uautorisert adgangsforsøk, overføres kortinnehaverens personlige data automatisk til kontrollsenteret og det vil vises de relevante videokameraene som er plassert ved døren osv.

Dette gjør det mulig for operatøren å umiddelbart vurdere situasjonen og avgjøre om dette faktisk er kortholderen eller at den som forsøker å få tilgang til bygningen er en ukjent person som har et adgangskort, og dermed antagelig har kortholderen mistet kortet sitt, eller det er stjålet og en uvedkommende prøver å komme seg inn i bygningen eller et sikret område.

Fullt overblikk over situasjonen

Operatører får dessuten verktøy som SOP-er som er individuelt tilpasset hendelsen, plantegninger og hendelsesrelaterte videosekvenser som gjør dem i stand til å få et fullstendig bilde av situasjonen. En mobilapp for smarttelefon/nettbrett muliggjør ytterligere verifisering av hendelsen og fungerer som en sensor: Ansatte på stedet kan informeres av kontrollsenteret om situasjonen, inkludert den relaterte videosekvensen, og til gjengjeld kan de ta bilder av personen som forsøker å få tilgang til den mobile enheten og overføre dem til kontrollsenteret.

Åpen arkitektur og kostnadseffektiv PSIM-plattform

Advancis er en verdensledende leverandørnøytral PSIM med kontorer og sertifiserte integrasjonspartnere over hele verden. Selskapet ble grunnlagt i 1994 og har hovedkontor nær Frankfurt i Tyskland.

Features of the open PSIM Platform WinGuard.
Funksjoner i den åpne PSIM plattformen WinGuard.

Den åpne PSIM-plattformen WinGuard brukes i mange prosjekter i over 70 land. Den er skalerbar fra en enkelt arbeidsstasjon til et internasjonalt kryss-lenket kontrollsenter og kan når som helst utvides ved å legge til flere servere og klienter. Så langt er over 450 grensesnittdrivere til forskjellige sikkerhetssystemer, bygningsadministrasjon, kommunikasjon, billettstyring, datamaskinstyrt forsendelse og IoT-teknologi tilgjengelig.

Produsert i Tyskland

Utvikling av nye grensesnitt er mulig, noe som gir kundene valgfrihet med hensyn til deres tekniske systemer. WinGuard er utviklet eksklusivt i Tyskland ved selskapets hovedkvarter.

For mer informasjon besøk www.advancis.net.


Leverandører
Tilbake til toppen