SecurityWorldMarket

22-12-2017

Straffen for grov vold skal hæves med en tredjedel

Det nuværende strafniveau i sager om grov vold afspejler efter regeringens opfattelse ikke forbrydelsens alvor.

Justitsminister Søren Pape Poulsen sender i dag et lovforslag i høring, som lægger op til at hæve straffen med en tredjedel for grov vold. Forslaget er en udmøntning af finanslovsaftalen for 2018, hvor der er afsat 62,4 millioner kroner årligt til strafskærpelsen.

Grove voldelige overfald efterlader ofte ofret med markante psykiske og fysiske mén, som offeret i værste fald lever med resten af sit liv. Det nuværende strafniveau i sager om grov vold afspejler efter regeringens opfattelse ikke forbrydelsens alvor.

Derfor sender justitsminister Søren Pape Poulsen i dag et lovforslag i høring, som lægger op til en strafskærpelse for grov vold med en tredjedel. Lovforslaget lægger endvidere op til en yderligere skærpelse af straffen for de allergroveste tilfælde af grov vold efter straffelovens § 245 samt de tilfælde, hvor den grove vold er begået med kniv.

Med finanslovsaftalen for 2018 er der afsat ca. 250 millioner kroner over en fireårig periode til bl.a. at finansiere denne strafskærpelse.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

"Et voldeligt overfald er en frygtelig oplevelse for ofret, og det kan på et splitsekund vende op og ned på det liv og den hverdag, man hidtil har kendt. Som samfund har vi en forpligtelse og et ansvar for at sætte hårdt ind over for disse gerningsmænd. Og her må jeg bare erkende, at vi i dag er for langt fra det strafniveau, som jeg og en stor del af befolkningen ønsker. Derfor vil vi hæve straffen med en tredjedel for grov vold, så det, der i dag giver halvandet års fængsel, fremover vil skulle takseres til 2 år i stedet."

Forslaget forventes at blive fremsat i februar 2018.


Leverandører
Tilbage til toppen