SecurityWorldMarket

17-11-2020

Politiforbundet raser mod forslag om flere private vagter

- Vi har allerede vænnet os til vagter her og der, og som jeg ser det, er det falsk tryghed, og tryghed baseret på pengepungen og på samfundet. Det er en helt forkert vej at gå, mener Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt.

Flerårsaftalen på politiets område forhandles i disse dage på plads på Christiansborg. Med ved forhandlingsbordet er planerne om en mulig åbning for større brug af kommunale vagtværn. Planerne skaber stor ærgrelse i Politiforbundet, hvor man på det kraftigste advarer mod "at bruge sparetider som undskyldning for fundamental udhuling af retsstaten".

I Politiforbundet har meldingerne om større åbning for brug af private vagtværn i kommunerne skabt store frustrationer. Øget brug af vagtværn er et tema under de afsluttende forhandlinger om et politiforlig, som i disse dage finder sted Christiansborg.

- Vi vil gerne advare på det allerkraftigste mod at gå den vej. Det er simpelthen et opgør med de principper, der er fundamentale for retsstaten. Det er en glidebane, som dybest set er betinget af, at man har sparet politiet så meget ned, at vi ikke har timer nok. Så er man åbenbart i stedet villig til at udhule de principper, som vi alle sætter pris på i en tryg og tillidsbaseret retsstat, udtaler forbundsformand Claus Oxfeldt på Politiforbundets hjemmeside.

Falsk tryghed
- Vi har allerede vænnet os til vagter her og der, og som jeg ser det er det falsk tryghed, og tryghed baseret på pengepungen og på samfundet. Det er en helt forkert vej at gå. I Danmark har vi et enhedspoliti, som garanterer trygheden, som er uddannet til at stå for den, som har magtmonopol, og som er lige for alle borgere. Det er faktisk noget de fleste andre lande misunder os, og nu overvejer man at udhule den værdi. Politiforbundets opfordring til de politikere, som skal forhandle aftalen, skal tænke sig godt og grundigt om, især i forhold til værdien af retsstaten og det samfund, som vi alle sætter så stor pris på, fastslår forbundsformanden.

Flerårsaftalen på politiets- og anklagemyndighedens område forventes klar i de kommende dage. Der er tale om en fire-årig aftale.

Politiforbundet har i den forbindelse klart meldt ud, at den eneste fornuftige fremtidssikring af politiet er en løbende udvidelse af politistyrken på netto 300 politifolk årligt – og helst over en ti-årig periode.

Danmark har i forhold til antallet af indbyggere et af Europas mindste politikorps, oplyser Politiforbundet. Leverandører
Tilbage til toppen