SecurityWorldMarket

21-11-2017

Forslag til ny databeskyttelseslov fremsat i Folketinget

Justitsministeriet sendte d. 7. juli 2017 et udkast til en ny databeskyttelseslov i høring. På baggrund af de indkomne høringssvar har ministeriet nu barslet med et udkast til en ny databeskyttelseslov. Lovforslaget er lige blevet  førstebehandlet i Folketinget. 

Langt hen ad vejen er lovforslaget som forventet udtryk for videreførelse af de gældende databeskyttelsesregler. På det ansættelsesretlige område er der en række ændringer. Man har bl.a. indført en ny supplerende bestemmelse om behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold.

Med udgangspunkt heri kan virksomheder bl.a. behandle medarbejderes personoplysninger som følge af arbejdsretlige forpligtelser, eller rettigheder i anden lovgivning, kollektive overenskomster, eller på baggrund af en konkret interesseafvejning.

Derudover har man præciseret muligheden for at behandle ansættelsesretlige personoplysninger på baggrund af et frivilligt samtykke fra medarbejderen.

Efter de gældende regler må en virksomhed kun behandle følsomme personoplysninger fra medarbejdere, hvis man har indhentet en tilladelse fra Datatilsynet. Tilladelseskravet bortfalder som forventet i lovforslaget. Dog fastholdes kravet om Datatilsynets forudgående godkendelse ved oprettelse af advarselsregistre.

Som forventet indeholder lovforslaget bl.a. også en hjemmel til at give væsentligt højere bøder end i dag for overtrædelse af forordningen og den nye databeskyttelseslov. Dette gælder således også ved behandling af medarbejderes personoplysninger.

I høringsfasen opfordrede Dansk Erhverv bl.a. til, at også det offentlige skulle kunne pålægges bøder ved overtrædelse af persondatareglerne. Dansk Erhverv er tilfreds med, at dette ønske er blevet imødekommet, selvom det ikke helt er de samme regler, som dem, der gælder for private virksomheder.

Kilde: Dansk Erhverv


Leverandører
Tilbage til toppen