SecurityWorldMarket

06-04-2021

Venstre ønsker analyse af elbilers batterier og brandsikkerhed

Regeringen skal igangsætte en tværministeriel analyse af behovet for lov- og regelændringer med henblik på at håndtere de sikkerhedsrisici, der knytter sig til el- og hybridbiler. Det ønsker Venstre, som blandt andet henviser til, at brande i elbiler er langt sværere at slukke end i andre typer biler. Det oplyser Beredskabsinfo.

Venstre har fremsat et beslutningsforslag om arbejdsmiljø-, miljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse med transport, opbevaring og håndtering af el- og hybridbiler.

Med forslaget ønsker Venstre, at regeringen skal igangsætte et arbejde med en tværministeriel analyse, der kan danne grundlaget for bedre vejledning og en klar lovgivning på området. I analysen bør der eksempelvis ses på bygningsreglementet (herunder indretning af værksteder), transport (herunder reglerne for farligt gods), brandsikkerhed, installationsbekendtgørelsen (herunder elsikkerhed), behovet for efteruddannelse og behovet for at revidere arbejdsmiljøloven.

Se den fulde artikel om emnet på Beredsksbsinfo her.


Leverandører
Tilbage til toppen