SecurityWorldMarket

08-02-2023

Unikt samarbejde skaber NFC – Nationalt Forsvarsteknologisk Center

Foto: NFC

Her til formiddag, onsdag den 8. februar, finder den officielle åbning sted af Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC) på Aalborg Universitet. HKH Kronprinsen forestår åbningen.

Den sikkerhedspolitiske situation i Europa og Danmark er ekstraordinær. Derfor er de otte danske universiteter og fem GTS-institutter blevet enige om et unikt samarbejde i form af Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC).

NFC vil styrke udviklingen af forsvarsteknologi i Danmark og sikre en aktiv udnyttelse af Danmarks særlige styrkepositioner såsom rum- og kvanteteknologi, cybersikkerhed, grønne brændstoffer, avancerede droner, elektroniske systemer, informationsteknologi, robotteknologi og satellit-baserede systemer.

Centeret er unikt i både dansk og europæisk sammenhæng. Det er første gang, den danske forsknings- og udviklingssektor har indgået et samarbejde med så klar en organisering og i så tæt dialog med industrien og Forsvaret.

- Vi ønsker at stille vores viden og kompetencer til rådighed for, at vi kan forsvare vores samfund og de værdier, det bygger på. Vi er allerede i dag langt, blandt andet med forskning, som måske i første omgang er tænkt ind i en civil sammenhæng, men som også kan anvendes i et forsvar mod nutidens hybride krigsførelse med sabotage, påvirkningskampagner, cyberangreb, egentlige militære operationer og så videre, siger dekan på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet Mogens Rysholt Poulsen.

Fakta om NFC

NFC – Nationalt Forsvarsteknologisk Center er etableret af samtlige otte danske universiteter og fem Godkendte Serviceinstitutter (GTS-institutterne):

• Aalborg Universitet

• Danmarks Tekniske Universitet

• Syddansk Universitet

• Aarhus Universitet

• Københavns Universitet

• Roskilde Universitet

• IT-Universitetet

• Copenhagen Business School

• Teknologisk Institut

• Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DBI

• FORCE Technology

• Alexandra Instituttet

• Danmarks Nationale Metrologiinstitut.

NFC blev konstitueret på et styregruppemøde d. 20. december 2022 og forankres i et sekretariat på Aalborg Universitet, mens DTU varetager formandskabet for centrets styregruppe. Der er desuden nedsat et advisory board med deltagelse af en bred kreds af danske interessenter på det forsvarsindustrielle område.Leverandører
Tilbage til toppen