SecurityWorldMarket

30-07-2021

Udvalg skal modernisere reglerne for de almene fonde

Justitsminister Nick Hækkerup.

Et udvalg under Justitsministeriet skal bl.a. se på behovet for et fondsregister til styrkelse af kontrollen med fondene til brug for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Fondsområdet har undergået en omfattende udvikling, men lovgivningen for de almene fonde har ikke fulgt med tiden. Derfor har justitsminister Nick Hækkerup nu nedsat et udvalg, som skal se på en gennemgribende revision af fondsloven. Udvalget sammensættes af en bred kreds af interessenter og relevante fagministerier og forventes at afslutte sit arbejde inden udgangen af 2022.

Justitsminister Nick Hækkerup siger om beslutningen

- De almene fonde spiller en stor rolle i samfundet og uddeler hvert år adskillige milliarder kroner til gode formål. Derfor skal vi naturligvis sikre tidssvarende og gode rammer for fondenes arbejde, så fondene fortsat kan støtte f.eks. forskning og velgørenhed bedst muligt. I efteråret tog vi første skridt med ændring af anbringelsesbekendtgørelsen, som sikrede en øget fleksibilitet i forhold til fondenes investering af midler og dermed mulighederne for at sikre et afkast. Nu er vi klar til næste skridt, som omfatter en modernisering og fremtidssikring af fondsloven. I arbejdet skal det bl.a. også overvejes, om der skal oprettes et fondsregister til styrkelse af kontrollen med fondene, så det i højere grad sikres, at fondene ikke anvendes til f.eks. hvidvask og terrorfinansiering. Derfor har jeg nedsat et udvalg af sagkyndige eksperter og interessenter på fondsområdet, der skal se på en gennemgribende revision af reglerne med henblik på at understøtte fondenes arbejde og sikre tidssvarende rammer for kontrollen med området.


Leverandører
Tilbage til toppen