SecurityWorldMarket

30-03-2022

Stanley Security satser på sikkerhed i luftrummet

Blandt markedets store sikkerhedsaktører er Stanley Security den virksomhed i Norden, der har etableret sig stærkest hvad angår dronesikring.

Droner er et nyt værktøj for sikkerhedsvirksomheder, men også en stigende trussel mod eksempelvis luftfart, forsvar, fængsler og sportsarenaer. Blandt markedets store sikkerhedsaktører er Stanley Security den virksomhed i Norden, der har etableret sig stærkest hvad angår dronesikring.

- Truslen fra droner samt interessen og efterspørgslen efter antidronesystemer er steget kraftigt de seneste år, siger Gustav Norvik, produktchef hos Stanley Security.

I 2019 lancerede Stanley Security det radiobaserede 2D antidronesystem Stanley Validrone, som detekterer og positionerer droner. Systemet kortlægger dronens position på et kort, og forudsat at fjernpiloten er inden for synsvidde, kan han også lokaliseres. Med sin lange rækkevidde muliggør Stanley Validrone exceptionel situationsfornemmelse. Trusler kan opdages tidligt og visuelt verificeres via automatisk placerede PTZ-kameraer.

- På den måde kan omfanget af truslen vurderes, så der kan sættes rigtigt ind, siger Gustav Norvik.

De fem dronetrusler

Ny teknologi betyder nye trusler, og det er ikke altid helt indlysende, hvordan truslen fra droner viser sig. Stanley Security har opdelt dronetruslen i fem kategorier baseret på motiv og brugertype:

  • Erhvervsspionage (indsamling af oplysninger
  • Hackerangreb (aflytning, cyberangreb med videre
  • Transport (smugling ved f.eks. fængsler og grænser
  • Angreb (terrorangreb, hærværk, aktivisme, maksimal skade
  • Fritidsbrug (risiko for kollision, personskade, følsomme faciliteter)

Hvordan finder man den rigtige løsning?

Dronetruslen såvel som dronedetektion er noget relativt nyt. Det gør det også svært at vide, hvordan man skal håndtere de potentielle trusler fra luften i perimetersikringen. Stanley Security har udviklet en forundersøgelse, der fokuserer på at identificere de risici og udfordringer, der er i et specifikt luftrum, så den rigtige løsning kan udvikles. Forundersøgelsen er baseret på følgende punkter:

Identificér risici
Identificer de potentielle risici, som droner kan udsætte en organisation for. Find ud af, hvad risikokilderne er, hvilke områder der er udsatte, og hvilke konsekvenser et droneangreb kan have.

Forstå dit luftrum
Inden risikoreducerende strategier formuleres, er der behov for viden om det relevante luftrum. En god måde at finde ud af det er at anskaffe sig et detektionssystem, der kan måle aktiviteterne, og som kan bruges som grundlag for en endelig rapport om passende tiltag.

Risikoanalyse og handlingsplan
Når de første to trin er gennemført, giver Stanley Security kunden de data og den viden, som er nødvendig for at vurdere, hvor risiciene er størst, og hvad der skal gøres for at imødegå dem. Dette resulterer i et resumé, der indeholder en detaljeret rapport om droneaktiviteter i det relevante luftrum, samt risikoanalyse og forslag til løsninger på droner.

Implementering af en skræddersyet løsning
Kunden modtager efter gennemført forundersøgelse klare retningslinjer og forslag til implementering af løsninger rettet mod sikring af luftrummet. Løsningen kan være alt liga fra smarte kameraløsninger til fuldskala dronesikring såsom Stanley Validrone.

Anti-drone system som en service

Stanley Validrone sælges som en service og fås i tre forskellige versioner og tilbyder detektering, retningsindikering og 2D-positionering:

Validrone Essential
Validrone Essential er en hurtigt implementerbar dronedetektionssensor, der leverer alarmer og realtidsrapportering over luftrummet. Servicen er tilpasset fx kontorbygninger, fabrikker, datacentre og mindre fængsler og kriminalforsorgsfaciliteter.

Validrone Professional
Med et integreret PTZ-kamera kan Validrone Professional detektere, lokalisere og verificere droner i luftrummet på en omkostningseffektiv måde. Tjenesten er velegnet til fx fabrikker, datacentre, logistikvirksomheder og mellemstore fængsler.

Validrone Enterprise
Validrone Enterprise er den mest sofistikerede løsning inden for Validrone. Ved hjælp af RF-sensorer, placeret rundt om i systemet, opdages ubudne gæster hurtigt, og en visuel verifikation opnås ved hjælp af PTZ-kameraet tættest på dronen. Validrone Enterprise er velegnet til mellemstore og store faciliteter såsom sportsarenaer, større fængsler, kraftværker og lufthavne.

Sådan virker Validrone

Validrone positionerer dronen og piloten ved passivt at lytte til radiokommunikationen mellem dronen og pilotens dronekontrol. Positionsdata sendes fra sensorerne til en server, der visualiserer dronen og piloten på et oversigtsbillede af stedet i en videostream. Ved alarm sendes videostrømmen til operatøren på Stanley Securitys alarmcentral – kaldet Sikkerhedscenteret. Operatøren træffer foranstaltninger i henhold til aftalte instruktioner med kunden. Validrone kan nemt integreres med de fleste kendte videostyringssystemer på markedet, herunder de førende mærker Milestone, Genetec og Bosch.

- Efterspørgslen efter antidronesystemer er stadig størst blandt kunder inden for luftfart, forsvar og sikkerhedsobjekter. Men vi ser også en udvidelse af kunderne. Flere og flere ser Validrone som et værktøj til at øge beredskabet mod droneindtrængen også i mange andre miljøer, siger Gustav Norvik afslutningsvis.


Tags


Leverandører
Tilbage til toppen