SecurityWorldMarket

17-10-2022

Skydd – et wakeup call for sikkerhedsbranchen

Artikelforfatteren Lennart Alexandrie, publisher, AR Media International.

I dagene 25.-27. oktober samles sikkerhedsbranchens aktører i Stockholm i messecentret Stockholmsmässan. Lennart Alexandrie, publisher hos AR Media International, giver et overblik over, hvad de besøgende kan forvente af Nordens største sikkerhedsmesse, Skydd.

Messen vil vise branchens kapacitet i forhold til forskellige typer af ydelser, løsninger og produkter, der kan forebygge, opdage og eventuelt identificere og igangsætte tiltag ved kriminalitet.

Teknologiudviklingen er hurtig og en garant for, at der vil være masser af nyt at se på Skydd.

Teknologi-trends

De teknologiske tendenser på dette års messe vil hovedsageligt dreje sig om løsninger knyttet til mobilitet, cloud og kunstig intelligens. Cybersikkerhed og dens betydning vil mange udstillere også fokusere på. Det gælder især de udstillende producenter af videoovervågningsudstyr, som har arbejdet meget med cybersikkerhed i deres løsninger.

Business-trend

Forretningstrenden på dette års Skydd-messe er primært, at mange udstillere nu anvender servicebaserede forretningsmodeller. Abonnementstilbud erstatter produktsalg. Det er naturligvis den øgede accept af skyen de seneste år medvirker til. På den måde er sikkerhedsbranchen blevet mere og mere lig andre brancher – og vi har kun set begyndelsen af udviklingen.

Det globale perspektiv

Også det globale perspektiv på både teknologiske og forretningsmæssige tendenser vil blive serveret på Skydd. Sikkerhedsbranchens superiværksættere Martin Gren (Axis), Pierre Racz (Genetec) og Dean Drako (Eagle Eye Networks og Brivo) mødes i en paneldebat om trends. Endvidere vil James McHale fra Memoori holde to foredrag – et om det globale marked for elektroniske sikkerhedsprodukter til fysisk sikkerhed og et andet om IoT i smarte erhvevsejendomme.

Nedlukningen af 2G og 3G

Nogle af programpunkterne på Skydds seminarscener omhandler de udfordringer, som sikkerhedsbranchens aktører står over for. Behovet for hurtigt at opdatere kommunikation i sikkerhedssystemer, der er afhængige af 2G og 3G, er et eksempel. Teleselskabernes gradvise nedlukning af de gamle netværk har til formål at give plads til udbygning af mobilnetværk baseret på 4G, 5G og andre trådløse teknologier som Wifi, LoRaWAN, Sigfox og BLE. I Sverige forventes 2G- og 3G-netværkene at være udfaset senest ved udgangen af 2025, hvilket betyder, at et par hundrede tusinde sikkerhedssystemer skal opdateres. Derfor skal dette arbejde påbegyndes hurtigst muligt.

På Skydd vil repræsentanter fra sikkerhedsbranchen diskutere den udfordring, som dette teknologiskift medfører. Techsveriges (tidligere Telekom-selskaberne) ekspert på området, Tommy Ljunggren, sidder også i panelet. Forhåbentlig vil paneldebatten fungere som et wake-up call for leverandører af sikkerhedssystemer i den ellevte time af den igangværende fornyelsesproces.

NIS-direktivet

NIS-direktivet er en anden udfordring. Paskontrol er et af de områder, der er særligt sårbare over for identitetstyveri, mener ENISA - EU-landenes cybersikkerhedsagentur. NIS-direktivet omhandler, hvordan identitetsoplysninger sendes, opbevares og beskyttes. Fra 2025 vil NIS-direktivet gælde som lov i hele EU. På Skydd vil en af paneldebatterne handle om, hvor parate leverandørerne er, og hvor NIS-kompatible de løsninger, der leveres i dag, er.

Branchens kompetencebehov

Andre brancheudfordringer, der bliver belyst i paneldebatterne på Skydd, er behovet for kompetencer, som er knyttet til teknologiudvikling, for eksempel hvad angår leverandørerne af AI og intelligente kamerasystemer. Betydningen af cybersikkerhedskompetence hos udbydere af fysiske sikkerhedssystemer diskuteres også i en af paneldebatterne.

Messens sociale aspekt

Det er fire år siden, Skydd fandt sted sidste gang. Der er sket meget siden da. Det har en stor værdi, at det nye nu bliver præsenteret på Nordens største sikkerhedsmesse. Dertil skal lægges det sociale aspekt, da tusinder af sikkerhedsprofessionelle samles i tre dage. Vigtigheden af dette må ikke undervurderes.

Lennart Alexandrie

Publisher, AR Media International.Leverandører
Tilbage til toppen