SecurityWorldMarket

04-06-2024

SikkerhedsBranchen skal tale for Europakommissionen

Terrorsikring i bymiljø. Foto: Freepik

SikkerhedsBranchen har udarbejdet en vejledning til kommunerne og andre ansvarlige for terrorsikringen, som er blevet genstand for interesse for Europakommissionens Joint Research Centre (JRC). SikkerhedsBranchens direktør Kasper Skov-Mikkelsen skal holde et oplæg om emnet for JRC på et webinar torsdag 20. juni 2024, hvortil man kan melde sig (link nederst).

SikkerhedsBranchen har i årevis kæmpet for, at Danmark får en lov, der beskriver beføjelser, ansvarsfordeling, anvendelsesområde og konkrete krav til standarder, så at kommuner gør brug af korrekt terrorsikring frem for betonklodser og blomsterkummer på torve og stræder, som ifølge brancheforeningen ”er værre end ingenting”.

I en kommentar på sikkerhedssitet SecurityUser.dk siger Kasper Skov-Mikkelsen blandt andet:

- For år tilbage nedsatte vi et udvalg med fokus på terrorsikring – et udvalg, der består af vigtige, professionelle aktører, der alle bidrager med og samler den tekniske viden på området. Her arbejder vi for eksempel med at udarbejde vejledninger, og udvalgets seneste skud på stammen er en vejledning om køretøjsangreb, der giver råd og vejledning til at sikre udeområder ud fra den generelle trusselsvurdering fra PET. På den måde kan kommunerne og andre, som har ansvaret, få input til, hvordan de skal forholde sig.

- Det er denne vejledning, der er blevet genstand for opmærksomhed hos Europakommissionens Joint Research Centre, der stiller videnskabelig viden til rådighed for fremtidige initiativer fra EU, og som måler effekten af allerede gennemførte initiativer. JRC er blevet opmærksom på vejledningen, fordi de ville præsentere de to ISO-standarder 22343-1 og 2 om køretøjsbarrierer, hvor jeg har været Danmarks repræsentant. Så nu får vi sat et lille fingeraftryk på EU, fordi vores vejledning kommer ud at ligge på JRC’s hjemmeside.

- Vejledningen er blevet oversat til engelsk, ligesom der er blevet lavet krydsreferencer til de to ISO-standarder 22343-1 og -2. Jeg er derfor meget beæret over at være udpeget til at holde et oplæg om emnet for gruppen på et webinar torsdag 20. juni 2024. Jeg ser frem til at dele ud af udvalgets arbejde, og ikke mindst hvordan vi arbejder i vores organisation, siger Kasper Skov-Mikkelsen i sin kommentar på SecurityUser.

Hvis man ønsker at være med i webinaret, er her et link.Leverandører
Tilbage til toppen