SecurityWorldMarket

08-11-2022

Sikkerheden i Danmark halter bagefter på en række områder

SikkerhedsBranchen ønsker blandt andet, at der på brandområdet kommer bedre og mere tidssvarende regler for brandsikring på hoteller og plejehjem.

Når den kommende regering er en realitet, vil den blive konfronteret med ønsker fra mange sider – heriblandt organisationen SikkerhedsBranchen, som efterlyser mere fokus på en række områder, hvor sikkerheden halter bagefter eller næsten mangler helt. Dette skriver direktør Kasper Skov-Mikkelsen om i en kommentar på sikkerhedsportalen SecurityUser.dk

- Der skal mere fokus på sikkerhed og sikring på politikernes agenda, siger Kasper Skov-Mikkelsen i sin kommentar, hvor han kommer med en ønskeliste til den nye regering.

Lovforslaget om muligheden for at indsætte tryghedsvagter i kommunerne blev skudt til hjørne, da valget blev udskrevet, men SikkerhedsBranchen vil have det på lovprogrammet igen hurtigst muligt. Endvidere håber branchen på en gennemgribende revision af vagtloven, hvor der er rigtig mange ønsker til udvidelse af loven. Blandt andet bør den udvides til at omfatte AIA, ADK og TVO samt egenvagter.

- Et andet vigtigt ønske er at få indbrudssikring ind i bygningsreglementet. Som reglerne er i dag, er der ingen krav til sikring - end ikke at man skal have lås på sin dør, siger Skov-Mikkelsen i sin kommentar.

SikkerhedsBranchen har også en forventning om, at der inden for en overskuelig periode vil komme en revision af tv-overvågningsloven, og på brandområdet er ønsket bedre og mere tidssvarende regler for brandsikring på hoteller og plejehjem.

Sidst, men ikke mindst, ønsker Kasper Skov-Mikkelsen, at den kommende regering fokuserer mere på, hvordan Danmarks terrorsikring kan optimeres:

- Set i relation til PET’s trusselsvurdering, så sover det danske samfund tornerosesøvn. Terrorsikring i Danmark er næsten ikke eksisterende, og det fortvivlende er, at dér hvor kommuner og andre gør noget, er det meget ofte det forkerte, de gør – det er ganske enkelt uden effekt. Derfor ønsker vi os en antiterrorlov, som den man har i Norge, og en vejledning til de ansvarlige bygherrer, arkitekter m.fl. i lighed med den norske sikringshåndbog. Vi har nu mistet tålmodigheden med politikerne, og derfor søger vi netop nu midler til selv at skrive en terrorsikringshåndbog i regi af SikkerhedsBranchens terrorsikringsudvalg, siger SikkerhedsBranchens direktør i sin kommentar.

Hele kommentaren kan læses på SecurityUser.Leverandører
Tilbage til toppen