SecurityWorldMarket

05-10-2021

Politiet: Tip os om dit kamera – det er lovpligtigt

Hvis man som virksomhed har et overvågningskamera, der peger ud mod en gade, vej, sti, en plads eller et område, som benyttes til almindelig færdsel, så har man pligt til at registrere sit kamera i politiets kameraregister Polcam.

Fra sommeren 2021 er det blevet gjort lovpligtigt for alle private virksomheder og offentlige organisationer at registrere overvågningskameraer.

Politiet benytter til stadighed videoovervågning i forbindelse med efterforskningen af forbrydelser som tyveri, vold, sædelighed og banderelateret kriminalitet. Ved at registrere sit kamera bidrager man således til hurtigere indsamling af afgørende bevismateriale.

Værdifuldt efterforskningsredskab
- Videoovervågning er et værdifuldt redskab i politiets efterforskningsarbejde. Vi bruger især overvågning i forbindelse med sager, hvor vi har brug for at kortlægge gerningsmandens færden. Derudover har videoovervågning også en præventiv egenskab, fordi det kan være med til forhindre kriminalitet, fortæller Johnny Schou politiinspektør for efterforskningscenteret hos Fyns Politi.

Når man registrerer sine kameraer, skal manhuske at tilføje en kontaktperson, som politiet kan få fat på uden for normale åbningstider. Denne person skal kunne hjælpe med adgang til videooptagelser fra kameraerne. Derfor er kameraregistreringen ikke ensbetydende med, at politiet har adgang til alle videooptagelser, men blot at politiet har adgang til de relevante kontaktoplysninger.

Mangler man at registrere sine overvågningskameraer eller opdatere sine kontaktoplysninger, kan man gøre det via politiets hjemmeside. Her kan man også læse mere om, hvad man giver tilladelse til, og hvordan ens optagelser kan blive brugt.

Fakta:

Lovpligtigt fra 1. juli 2021

Fra 1. september 2021 har man 14. dage, fra man har sat overvågningskameraet op, til at registrere det i Polcam


Leverandører
Tilbage til toppen