SecurityWorldMarket

27-06-2022

NY RAPPORT: IoT-markedet for smarte erhvervsejendomme i kraftig vækst

Rapporten "The Internet of Things in Commercial Buildings 2022 to 2027" er på 265 sider.

I den seneste rapport om det globale marked for Internet of Things i kommercielle bygninger (BIoT) oplyser markedsanalysevirksomheden Memoori, at markedet kom sig hurtigt efter pandemiens udbrud. Væksten i 2021 udgjorde 21 procent i forhold til 2019. Dermed blev der opnået et globalt salg på godt 47 milliarder dollars.

Rapporten, som kan bestilles hos AR Media International (se fodnote med link nedenfor), er på 265 sider og har titlen: "The Internet of Things in Commercial Buildings 2022 to 2027" med underoverskriften: "Marked prospects, impacts & opportunities".

Analytikere forudser, at markedet vil have en gennemsnitlig årlig vækst på 12% fra 47,07 milliarder dollars i 2021 til en forventet omsætning på 92,88 milliarder dollars i 2027.

Rapporten fremhæver også en prognose for vækst i antallet af opkoblede IoT-enheder i kommercielle smarte bygninger, som forventes at vokse med et gennemsnit på 11,1 % årligt i prognoseperioden fra 1,264 milliarder i 2021 til over 2,5 milliarder i 2027.

Mod åbne standarder

Building Internet of Things (BIoT)-markedet er i kraftig udvikling. Hvor der tidligere var fokus på at levere de nødvendige teknologier indenfor BIoT-hardware, såsom enheder, sensorer og opkoblinger, går tendensen nu i retning mod en overgang til mere resultatbaserede og analysedrevne applikationer. Der er en stigende industriel påvirkning mod at forbedre værdien af data genereret af BIoT gennem forbedret systemintegration, i modsætning til begrænsede, isolerede systemer. For at opnå dette i bygninger anbefales i stigende grad en lagdelt, horisontal systemarkitektur, der anvender åbne standarder, åbne protokoller og ikke-proprietære løsninger. Integrerede bygningsnetværk, systemer, sensorer, enheder og cloud-baseret software til en robust og sikker arkitektur er en stærk tendens. At sikre, at alle komponenter kan kommunikere med hinanden og fungere som en sammenhængende helhed i stedet for at være begrænset som isolerede systemer, er således en overordnet tendens. For at opnå dette går man mere og mere ind for en stadig mere lagdelt, horisontal systemarkitektur, der understøtter leveringsalternativer på en struktureret måde.

Den digitale BIoT-kløft

Pandemien har vist vigtigheden af effektive BIoT-løsninger. For eksempel viste det sig at være af stor betydning via fjernadgang til netværk og enheder at kunne overvåge og konfigurere funktioner i ejendomme. Hvor teknologien ikke var på plads, var store, potentielle effektivitetsgevinster hæmmet. Det førte i mange tilfælde til spild af energi på opvarmning af stort set tomme bygninger. Mens belægningen i kontorbygninger faldt til næsten nul i nogle lande, faldt energiforbruget kun med 10-15 procent.

Komplekst konkurrencelandskab

Det konkurrencemæssige landskab for BIoT er stadig utroligt komplekst og varieret. Niveauet af fragmentering kan tjene som en kilde til forvirring og frustration for købere, hvor mange udbydere af punktløsninger og platforme kæmper om opmærksomhed. Førende udbydere af platformsløsninger begynder dog at dukke op, og brugerbasen ser formentlig ud til at samle sig omkring et mere begrænset antal platformsudbydere, da leverandører, som ikke er i stand til at opretholde en bæredygtig brugerbase, er tvunget til at fusionere eller trække sig fra markedet. Analytikere ser også en større grad af samarbejde mellem IT- og OT-verdenen (Operational Technology). Et stigende antal leverandører er samlet omkring cloud-løsninger fra store it-virksomheder som Amazon og Microsoft. Dette skulle lette udviklingen af "platformsøkosystemer", hvor dataudveksling, innovation og forsyningskædepartnerskaber forenkles med fælles dataudvekslingsværktøjer og -metoder.

Fodnote: For mere info eller for at bestille rapporten "The Internet of Things in Commercial Buildings 2022 to 2027", klik her.



Leverandører
Tilbage til toppen