SecurityWorldMarket

24-06-2024

Metas AI-træning i Europa sat på pause

Det var planen, at Meta ville begynde at træne en AI-løsning på brugernes indhold fra Facebook og Instagram i denne uge, men efter anmodning fra det irske datatilsyn er dette nu udsat.

Tidligere på måneden meddelte Meta, at de ville begynde at bruge offentligt tilgængeligt indhold fra europæiske brugere af Facebook og Instagram til at træne en AI-løsning. Hjemlen til behandlingen er angiveligt legitim interesse, og der har været mulighed for, at brugerne kunne gøre indsigelse mod brugen af deres indhold.

Datatilsynet har modtaget en række henvendelser fra danske borgere og organisationer vedrørende Metas planer. I resten af Europa har der også været mange kritiske reaktioner på Metas planer, og organisationen NOYB har eksempelvis sendt klager til 11 europæiske datatilsyn.

Irsk tilsyn er kontaktpunkt

Det ledende tilsyn over for Meta er dog det irske datatilsyn. Under GDPR er der nemlig etableret en såkaldt ”one-stop-shop”-mekanisme, hvorefter det som udgangspunkt er tilsynsmyndigheden i det land, hvor den dataansvarlige har sin hovedetablering (den ledende tilsynsmyndighed), som kan tage stilling til, om den dataansvarlige har overtrådt databeskyttelsesreglerne. Idet Meta har hovedetablering i Irland, er det irske datatilsyn (DPC) ledende tilsynsmyndighed i sager vedrørende Metas overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

DPC har været i dialog med Meta siden deres udmelding om AI-træning på europæiske personoplysninger og har undervejs orienteret de øvrige europæiske datatilsyn (herunder Datatilsynet i Danmark).

Tiltaget er sat på pause

Den 14. juni 2024 meddelte Meta på baggrund af en anmodning fra DPC meddelt, at udrulningen af AI-løsningen i Europa er udsat indtil videre.

DPC vil fortsætte drøftelserne med Meta og løbende inddrage de øvrige europæiske datatilsyn i vurderingen af sagen. Datatilsynet deltager i dette arbejde og følger udviklingen nøje.Leverandører
Tilbage til toppen