SecurityWorldMarket

16-08-2022

Markedet for videokodere når op på 3,3 mia. dollars i 2027

Det globale marked for videokodere forventes ifølge en rapport fra Marketsandmarkets at nå 3,3 milliarder USD i 2027 fra 2,3 milliarder i 2022 med en årlig gennemsnitlig vækst på 7,6 procent.

De vigtigste faktorer, der driver væksten på markedet for videokoder, omfatter ifølge analyseinstituttet Marketsandmarkets nem tilslutning af analoge kameraer til netværk, brug af cloud-tjenester til at lagre en stor mængde data samt vedtagelsen af High Efficiency Video Coding (HEVC) standarder for videokodning.

Analytikerne siger, at nøglespillere på markedet fokuserer på forskning og udvikling (R&D) for at forbedre funktionaliteten af videokodere. Væksten i mobil videostreaming og optimering af netværksbåndbredde for kabeloperatører skaber også enorme muligheder for videoencodermarkedet.

Rackmonteret har det højeste vækstpotentiale

Markedet for rackmonterede videokodere forventes at vokse med den største gennemsnitlige vækst mellem 2022 og 2027. Brugen af stand-alone videokodere er steget i de senere år, da de er omkostningseffektive og gavnlige i applikationer, der kun har brug for få tilsluttede kameraer.

Men det rackmonterede videoencoder-segment tegner sig for en større markedsandel. Dette segment forventes også at få den største vækst i prognoseperioden. Disse videokodere er nyttige i tilfælde, hvor store installationer med analoge kameraer er påkrævet.

Enkeltkanals encoders mest populære

Markedet for enkeltkanalkodere er det mest populære og forventes at have den største andel af videokodere i hele prognoseperioden blandt slutbrugere af sikkerhedsdroner. Enkeltkanalkodere er integrerede komponenter i broadcast-udstyr, især ved begivenheder med et stort seerpublikum. Da tendensen skifter fra standard definition (SD) til high definition (HD), ultra high definition (UHD) og 4K, forventes en betydelig efterspørgsel efter meget avancerede videokodere at fortsætte i de kommende år.

Med vedtagelsen af HEVC-standarden kan omkostningerne ved broadcast-videokodere stige yderligere. Dette forventes at bidrage til den største andel af segmentet målt i værdi i prognoseperioden.

Den mest økonomiske måde

Globaliseringen har øget efterspørgslen efter sikkerhedstjenester af høj kvalitet, hvor investeringsomkostningerne er lave. Brugen af videokodere til de eksisterende analoge systemer viser sig således at være økonomisk og skaber flere vækstmuligheder for videokodermarkedet.

I 2022 anslås Nordamerika at være det største marked for videokodere. Vigtige drivkræfter for markedet i denne region er samarbejder mellem myndigheder og netværksarenaer, institutionelle partnerskaber mellem videokoderproducenter samt forskningssamarbejder og storstilede investeringer i skybaserede tjenester.

Nøglevirksomheder på området, som er nævnt i rapporten, omfatter Hikvision, Vitec, Harmonic, Motorola Solutions og Cisco.Leverandører
Tilbage til toppen