SecurityWorldMarket

02-12-2021

Markedet for brandsikring har en værdi af mere end 400 mia. kr

Væksten på markedet for brandsikringssystemer er hovedsageligt drevet af den globale udvikling i byggebranchen.

Det globale marked for brandsikringssystemer er vurderet til 62,1 milliarder dollars (ca. 409 milliarder DKK) i 2021, ifølge en rapport fra analysevirksomheden Marketsandmarkets. Prognosen er, at salget vil stige til 84,6 milliarder dollars i 2026.

Markedsrapporten for brandsikringssystemer, som inkluderer covid-19-påvirkningen, hævder, at markedsvæksten er drevet af den globale udvikling i byggebranchen, men også en stigning i brande, der har forårsaget tab af både ejendom og menneskeliv, fremhæves en faktor, som driver væksten. En strengere global overholdelse af brandsikringskrav er også en faktor, som Marketsandmarkets ser som væsentlig.

En mindre dramatisk, men indtægtsdrevet faktor er ifølge analytikerne den stigende accept og efterspørgsel efter trådløse branddetektionssystemer.

Brandslukning størst
Brandslukningssegmentet forventes at have den største størrelse på markedet for brandsikringsanlæg i den nuværende periode (2021 til 2026), som Marketsandmarkets rapport dækker. Segmentet er i rapporten opdelt i to hovedkategorier, nenlig brandslukningsanlæg og brandslukkere.

Vedligeholdstjenester omfatter hurtig service og eftersyn af brandsikringssystemer for at sikre, at systemerne opfylder alle nødvendige standarder og fungerer korrekt i en nødsituation. Vedligeholdsydelser omfatter inspektion, test, service og reparation af komponenter samt overvågning af brandsikringssystemer og deres komponenter. Ydelserne omfatter udstyrsforsyning, systemtest og idriftsættelse samt regelmæssig forebyggende vedligeholdelse.

Højeste vækst: olie, gas og minedrift
Markedet for olie, gas og minedrift forventes at vokse mest i prognoseperioden. Olie-, gas- og minedriftsvertikaler omfatter materialer som olie, råolie, brændbare gasser (såsom butan) og kul, der kræver avancerede brandsikringssystemer. Meget effektive branddetektions- og forebyggelsessystemer er påkrævet i denne sektor for at forhindre ulykker. Rengøring af brandslukningsanlæg, tørkemiske anlæg og vand- og skumsprinklere anvendes i minesektoren. Gasbaserede systemer (CO2, FM200, Novec og Inert) og sprinkleranlæg anvendes i olie- og gassektoren.

APAC har de største vækstmuligheder
APAC, altså Asia Pacific, forventes at være det hurtigst voksende marked for brandsikringssystemer i 2021-2026. Den voksende urbanisering har øget byggeaktiviteterne, hvilket i væsentlig grad bidrager til væksten af markedet i denne region.

Kina, Japan og Sydkorea er de mest drivende lande med hensyn til den samlede vækst på markedet for brandsikringssystemer her. Efterspørgslen efter disse systemer forventes at stige med tekniske og økonomiske fremskridt. Derudover har regeringer i denne region også etableret standarder, som forventes at drive væksten, skriver Marketsandmarkets.


Leverandører
Tilbage til toppen