SecurityWorldMarket

29-03-2016

Kropsbårne kameraer halverede politiets brug af vold

Kropsbårne kameraer kan halvere såvel politiets brug af vold som antallet af alvorlige klager mod politiet.

Kropsbårne kameraer kan halvere såvel politiets brug af vold som antallet af alvorlige klager mod politiet. Det viser en undersøgelse, som sikkerhedsportalen SecurityUser.com har taget del af.

– Resultaterne giver politiet grund til for alvor at overveje brugen af kropsbårne kameraer, siger Wesley G. Jennings, docent i kriminologi ved University of South Florida, der er én af forskerne bag undersøgelsen.

Rundt om i verden bliver det stadig mere almindeligt, at politiet har kropsbårne kameraer. Allerede i dag anvender for eksempel svensk politi teknikken ved risikofyldte fodboldkampe og store demonstrationer. Nu har forskere ved University of South Florida studeret effekten af kameraerne.

I undersøgelsen blev 46 politifolk fra Orlando Police Department tilfældigt udvalgt til at have kropsbårne kameraer (forsøgsgruppen), mens 43 blev tilfældigt udvalgt til ikke at have det (kontrolgruppen). Forskerne så derefter på, hvordan introduktionen af kropskameraer påvirkede førsøgsgruppen i forhold til kontrolgruppen.

Mindre brug af vold
Undersøgelsen så dels på, hvordan politiets brug af vold blev påvirket. Det kunne for eksempel være hændelser, hvor en politibetjent benytter sig af elpistol, kemiske midler, knippel eller "lægger nogen ned”. Forskerne kom frem til, at de kropsbårne kameraer reducerede disse hændelser med 53,4 procent. Ifølge Wesley G. Jennings, en af forskerne bag undersøgelsen, er der flere grunde til, at kameraerne reducerede brugen af vold.

– Politibetjentene bliver mere opmærksomme på at indtage en professionel attitude, når de går ind i en interaktion. Dette gælder også borgerne, når de bliver bevidste om, at der er kropsbårne kameraer tilstede. Begge parter er mindre tilbøjelige til at eskalere situationen på en negativ måde, da de véd, at hændelsen bliver optaget, siger han til SecurityUser.com.

Færre alvorlige klagemål
Ud over brugen af vold så undersøgelsen også på, hvordan kameraerne påvirkede alvorlige klager fra medborgere. Denne kategori omfatter blandt andre anklager om truende opførsel eller vold. Undersøgelsen viser, at disse klager blev reduceret med 65,4 procent som en følge af de kropsbårne kameraer.

Wesley G. Jennings tror, at mekanismerne bag den reducerede brug af vold også forklarer reduceringen i alvorlige klager.

– Antallet af alvorlige eksterne klager faldt sandsynligvis, eftersom rapporteringen af falske klager falder som en følge af bevidstheden om, at "bevis eller mangel på bevis” er optaget, siger han til SecurityUser.com.

Forbedrer politiarbejdet
En overvældende del af de politifolk, som bar de kropsbårne kameraer, var positive. 66,7 procent sagde, at de gerne ville beholde kameraet efter endt undersøgelse. En endnu større andel, 84,6 procent, mente, at kameraerne kunne forbedre deres bevisindsamling og hele 92,3 procent anså, at kameraoptagelsen ville kunne forbedre deres erindring af hændelser.

En klar majoritet af politibetjentene sagde også, at de ved at gennemse videoer fra de kropsbårne kameraer ville kunne se, hvor der var plads til forbedring i interaktionen med borgerne med henblik på at blive endnu bedre til jobbet som politimand. Det var dog kun en fjerdedel, som mente, at kameraerne direkte havde påvirket deres egen opførsel. To femtedele anså imidlertid, at kameraerne havde påvirket opførslen hos kolleger.

Endelig oplyste 28,2 procent af politibetjentene, at de kropsbårne kameraer havde påvirket deres opførsel hos borgerne ude i samfundet. Lidt flere (41,0 procent) anså, at kameraerne kunne nedtrappe konfrontationer med borgere.

I tråd med tidligere forskning
Man har ikke tidligere foretaget ret meget forskning om kropskameraer. I 2015 blev der dog publiceret to andre undersøgelser på området (hvoraf kun én var en eksperimentel undersøgelse).

– Vores undersøgelse er i tråd med den meget begrænsede, eksisterende forskning om kropsbårne kameraers påvirkning på politifolks og medborgeres opførsel, siger Wesley G. Jennings til SecurityUser.com.


Tags

Leverandører
Tilbage til toppen