SecurityWorldMarket

30-03-2021

Kemp & Lauritzen går en halv milliard frem

Resultatet for 2020 har ikke levet op til forventningerne, men under omstændighederne er omsætning og resultat samlet set tilfredsstillende for os, siger adm. dir. Peter Kaas Hammer.

Teknik- og installationsvirksomheden Kemp & Lauritzen præsenterede i går sit årsregnskab, som blandt andet viser en omsætningsfremgang på 498 millioner i frohold til 2020. Købet af Lindpro har påvirket omsætningen positivt, mens covid-19 har påvirket negativt.

Det er især covid-19, opkøbet og integrationen af Lindpro og udrulningen af nye omfattende digitale løsninger, der har præget det forgangne år for landets førende teknikvirksomhed. Samlet set styrker Kemp & Lauritzen sin forretning og kigger derfor ind i et nyt år med forventet høj aktivitet og fornuftig indtjening. Det fremgår af årsregnskabet for 2020, som Kemp & Lauritzen præsenterede i går.

- 2020 har været et specielt år for Kemp & Lauritzen, hvor både covid-19 og integrationen af Lindpro, med 800 nye kollegaer, har haft indflydelse på virksomhedens årsresultat. Samtidig har forretningen arbejdet videre med at sikre kunderne en endnu stærkere tværfaglig og specialiseret kundeoplevelse med udgangspunkt i digitale teknologier, fortæller Peter Kaas Hammer, der er adm. direktør i Kemp & Lauritzen:

- Vores mål er at være Danmarks førende teknikvirksomhed og en af landets bedste arbejdspladser. Derfor udvikler vi løbende vores tværfaglige tilbud til kunderne, ligesom vi udruller nye digitale løsninger, der både kommer vores kunder og os selv til gavn. Her glæder jeg mig over, at vi i år er blevet en endnu stærkere og mere vidende og digital samarbejdspartner for alle vores kunder, siger Peter Kaas Hammer siger Peter Kaas Hammer.

Kemp & Lauritzen realiserede i 2020 en omsætning på 2.730 mio. kroner, hvilket er 498 mio. kroner mere end 2019. Købet af Lindpro, som indgår fra og med 1. april, har påvirket omsætningen positivt, imens covid-19 har påvirket negativt.

I 2020 realiserede Kemp & Lauritzen et EBITA før særlige poster (resultat før afskrivninger på goodwill) på 32 mio. kroner (2019: 80 mio. kroner). Nedgang i EBITA før særlige poster for 2020 er især påvirket af en række ekstraordinære forhold for 2020, herunder covid-19, købet og integrationen af Lindpro og udrulningen af en ny digital softwareplatform.

- Resultatet for 2020 har ikke levet op til forventningerne, men under omstændighederne er omsætning og resultat samlet set tilfredsstillende for os, når vi tager covid-19, integrationen af Lindpro, og effekten af covid-19 på integrationen i betragtning, siger Peter Kaas Hammer og fortsætter:

- Heldigvis har vi styrket vores forretning gevaldigt i året, der er gået. Det betyder, at vi nu kigger ind i et år med forventet højere aktivitet, fornuftig indtjening og endnu stærkere og veldokumenterede kundeoplevelser, siger Peter Kaas Hammer.

Kemp & Lauritzen leverer løsninger inden for el, VVS, ventilation og køl og tilbyder alt fra daglig service til store entrepriser og unikke specialer. Gennem årene har virksomheden stået for en række af Danmarks største teknikopgaver – fra servicering af Storebæltsforbindelsen til udvikling af driftskoncepter for flere af Danmarks små og store erhvervsvirksomheder. Kemp & Lauritzen har knap 2.500 medarbejdere landet over og har udført tekniske totalløsninger til både private erhvervsdrivende og offentlige kunder i knap 140 år.


Leverandører
Tilbage til toppen