SecurityWorldMarket

23-06-2022

Højt træbyggeri uden brandimprægnering

En succesfuld brandtest i verdensmålsprojektet UN17 Village i København kan give mere højt træbyggeri i Danmark. Ejendomsselskabet NREP er nu i gang med at opføre en syv etagers træbygning med træfacade uden træimprægnering, oplyser Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DBI.

Brandimprægneringen skal ud af træet, for at træet kan komme ind i facaderne. Det er essensen i en brandtest, som det rådgivende ingeniørfirma MOE har fået foretaget hos DBI i forbindelse med NREP’s opførelse af et 24 meter højt træbyggeri i Ørestad i København som en del af verdensmålsprojektet UN17.

- Vores mål var at undgå en træfacade, hvor vores brandstrategi var bundet op på brandimprægnering. Dels fordi vi vil undgå kemikalier i træet, dels fordi vi ikke kan få nogen garanti for, hvor lang tid en sådan imprægnering holder. Dermed risikerer vi at skulle udskifte træet på et senere tidspunkt med driftsomkostninger til følge, ligesom vi forsikringsmæssigt kan være dårligere stillet, hvis der udbryder brand, og brandimprægneringen ikke er opretholdt, siger Nicole van der Star, Investment Developer i ejendomsselskabet NREP.

- Den klassiske løsning ville være at definere en brandsikring af facaden, som brandimprægneringen kan opretholde. Vi valgte i stedet at se holistisk på bygningen – hvilken brandsikring har den ellers? uddyber hun, ifølge DBI.

Forsvarligt at bygge med almindeligt thermowood

Da det er et træbyggeri med synlige søjler, var der i forvejen projekteret med sprinkling. Derudover udviklede Moelven og Scandi Supply en kemikaliefri facadeløsning med brandstop, som ekspanderer og fjerner luften ved brand, stållukninger rundt om vinduerne og et ståludhæng på 20 cm ved hver etage.

- Testresultater fra Tyskland har vist, at et ståludhæng på 25 cm er med til at forhindre brandspredning. Af hensyn til det arkitektoniske syntes vi, at det var for meget, så vi startede med et udhæng på 16 cm og fik udført en brandtest, som så lige præcis ikke var god nok, siger Nicole van der Star og fortsætter:

- Efter den første test ændrede vi placeringen af brandstoppene, lavede bedre overlap på ståladskillelserne, øgede udhænget til 20 cm og fik testet facadeløsningen igen. Den viste, at det på den måde er forsvarligt at bygge med almindeligt thermowood, siger Nicole van der Star, som samtidig fortæller, at man dog anvender brandimprægneret træ på facaden i stueetagen, hvor det er nemt at komme til at udskifte det.

Ifølge Nicole van der Star var den succesfulde brandtest afgørende for, at træbygningen i Ørestad bliver opført med fuld træfacade.
Leverandører
Tilbage til toppen