SecurityWorldMarket

08-11-2022

Globalt førende VMS-leverandører styrker deres markedsposition

Josh Woodhouse, hovedanalytiker og grundlægger af Novaira Insights, påpeger tendensen med, at mange videoovervågningsinstallationer i vid udstrækning vil være baseret på en hybrid tilgang, hvor softwaren er cloud-baseret, men et primært niveau af videolagring vil blive administreret lokalt.

Ifølge en ny rapport fra Novaira Insights fortsatte Genetec, Motorola Solutions og Milestone Systems i 2021 med at øge deres samlede globale andel af markedet for videoovervågningssoftware inklusive servicekontrakter.

Forskningen viser, at dette globale marked var 2,4 milliarder dollars værd i 2021 med omkring 68 procent af markedet uden for Kina.

De såkaldte "big 3" øgede deres samlede andel af markedet for videoovervågningssoftware og administrerede tjenester til over 35 procent i verden eksklusive Kina.

Kina – et helt andet marked

Forsyningsgrundlaget for videoovervågningssoftware uden for Kina er stadig meget forskelligt fra det kinesiske hjemmemarked. Kina er fortsat primært betjent af store indenlandske leverandører. I modsætning hertil betjenes verden uden Kina ikke kun af de tre store, men også af en lang række andre leverandører, hver med en lille markedsandel på mindre end 3 procent.

Cloud VMS vil accelerere væksten

Novaira Insights’ seneste rapport ”The world market for video surveillance hardware and software" viser, at uden for Kina voksede markedet for videoovervågningssoftware og administrerede tjenester hurtigt med 10,1 procent i 2021, da restriktioner på grund af Covid-19-pandemien lettede, og ophobet efterspørgsel efter videoovervågningsudstyr kunne tilfredsstilles.

- En vigtig faktor for, at de tre store kan fortsætte med at vokse markedsandele i fremtiden vil være deres cloud-strategier. Vi forudser, at markedet for software til håndtering af cloud-video vil vokse meget hurtigere end markedet for on-premise softwarelicenser til videostyring, siger Jon Cropley, hovedanalytiker hos Novaira Insights.

Skyen bliver i stigende grad taget i brug

Pandemien ser ud til at have katalyseret interessen for cloud-videoovervågning. 53 procent af de adspurgte i en Novaira Insights 2022-undersøgelse af nordamerikanske slutbrugere indikerede, at pandemien enten havde startet, accelereret eller stærkt accelereret deres organisations cloud-strategi specifikt relateret til videoovervågning. Derudover troede 68,3 procent af de adspurgte, at deres organisation i løbet af de næste to år vil gå over til at administrere eller lagre flere af deres videoovervågningsdata i skyen.

Stigende interesse for en hybrid strategi

Ifølge Josh Woodhouse, grundlægger af Novaira Insights, vil fremtiden for mange videoovervågningsinstallationer på mellemlang sigt i høj grad være en hybrid tilgang, hvor software er cloud-baseret, men et primært niveau af videolagring vil blive administreret lokalt.Leverandører
Tilbage til toppen