SecurityWorldMarket

01-05-2021

Forsvaret lægger stor ordre hos dansk virksomhed

Fra underskrivelsen af aftalen ses her Søren Grøndal Høst, chef for kampstøtte hos Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tv) og direktør for PM Energi A/S, Carsten Madsen. Foto: PM Energi.

PM Energi i Brønderslev har indgået en syvårig rammeaftale med Forsvaret. Virksomheden skal forsyne Forsvaret med fem forskellige typer af mobile generatoranlæg.

I første runde skal der leveres 30 anlæg. Men det er ikke nyt for direktør Carsten Madsen.

- Det er tredie gang vi indgår en kontrakt med dem af den her type. Vi lavede den første kontrakt i 1994, fortæller han.

Selvom det ikke er nyt, betyder det ikke, at det ikke luner gevaldigt, fortæller Carsten Madsen. Også selvom han ikke ved, hvor mange anlæg det bliver til over de næste syv år.

- Vi starter med 30 anlæg og ved der kommer flere. Hvor mange ved vi ikke. Det tror jeg heller ikke Forsvaret ved. Det er jo lidt ulykkeligt, at jo mere uro, der er i verden, jo mere regner det på os, siger han.

Fem forskellige typer
Rammeaftalen mellem PM Energi og Forsvaret indebærer udvikling, levering og support af fem forskellige typer mobile generatoranlæg. De skal erstatte Forsvarets nuværende udslidte anlæg og supplere eventuelle nye behov.

Carsten Madsen, direktør hos PM Energi, glæder sig til at komme i gang med udviklingen af de første enheder. Som udgangspunkt er der fokus på opbygningen af to typer anlæg. Den del kommer til at foregå i tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og Ingeniørregimentet under Forsvarskommandoen.

- De (Ingeniørregimentet under Forsvarskommandoen, red.) skal teste anlæggene i praksis, inden vi starter produktion af større serier. Men vi ved allerede, vi skal levere 30 anlæg på henholdsvis 200 kW og 35 kW i begyndelsen af 2022, siger Carsten Madsen.

PM Energi skal også forsyne Forsvaret med anlæg i ydelsesklasserne 100 kW, 15 kW og 7.5 kW.

Stage V implementeret straks
Generatoranlæggene skal kunne benyttes under barske forhold overalt i verden og skal derfor være af robust karakter. Eftersom reduktion af luftforurening, CO2-udledning og brændstofforbrug er vigtige elementer i aftalen, bliver alle anlæg udstyret med Stage V-motorteknologi. Siden 2019 har alle non-road mobile maskinenheder været omfattet af EU-normen om Stage V, der skal sikre en reduktion af partikeludledningen fra dieselmotorer med yderligere 40 procent.

Selvom indfasningen af Stage V sker gradvist med en lang række dispensationsmuligheder, har PM Energi valgt at implementere den fra begyndelsen.

Forsvarsleverandør
PM Energi blev tildelt den syvårige kontrakt efter en omfattende EU-udbudsproces. At det drejer sig om en leverance til Forsvaret er ikke anderledes end de mange andre opgaver PM ENERGI tumler med.

- Der foreligger et udbudsmateriale med nogle krav. Og det er ikke anderledes, end når vi byder på en opgave til et sygehus, siger Carsten Madsen. Der er dog en fordel ved opgaven til Forsvaret.

- Der er noget tidshorisont på det. Vi kan planlægge og få det lavet og sætte produktionen mere i system og blive bedre til serieproduktion, siger Carsten Madsen.


Leverandører
Tilbage til toppen